Kyrkoledare världen över: be för Japan!

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare över hela världen uttrycker sin förfäran över katastrofen i Japan och uppmanar de troende att be för Japan och dess befolkning. Stor oro råder över situationen efter den kraftiga jordbävningen och tsunamin. Likaså är oron stor över utvecklingen efter explosionen i ett kärnkraftverk i Fukushima. I regionen Tohoku, där den värst drabbade staden ligger – Sendai – har också ett stort antal kyrkor raserats, inklusive den anglikanska katedralen i staden.

Påven Benedictus XVI har sänt ett kondoleanstelegram till de katolska biskoparna i Japan och uttryckt sitt deltagande i sorgen och försäkrat dem om sin förbön för det japanska folket. Påven uppmanar också världssamfundet till solidariska hjälpinsatser för Japan.

Ärkebiskopen i Tokyo, Peter Takeo Okada, och chefen för den japanska avdelningen av den internationella katolska biståndsorganisationen Caritas i Japan, biskop Isao Kikuchi, talar om att Japan ”befinner sig i chocktillstånd”. Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, har haft kontakt med ärkebiskop Okada i Tokyo och försäkrat honom att katolikerna i Tyskland vill bistå det japanska folket både med sina förböner och med finansiellt och materiellt understöd.

Kathpress 2011-03-12

Ytterligare information här.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare över hela världen uttrycker sin förfäran över katastrofen i Japan och uppmanar de troende att be för Japan och dess befolkning. Stor oro råder över situationen efter den kraftiga jordbävningen och tsunamin. Likaså är oron stor över utvecklingen efter explosionen i ett kärnkraftverk i Fukushima. I regionen Tohoku, där den värst drabbade staden ligger – Sendai – har också ett stort antal kyrkor raserats, inklusive den anglikanska katedralen i staden.

Påven Benedictus XVI har sänt ett kondoleanstelegram till de katolska biskoparna i Japan och uttryckt sitt deltagande i sorgen och försäkrat dem om sin förbön för det japanska folket. Påven uppmanar också världssamfundet till solidariska hjälpinsatser för Japan.

Ärkebiskopen i Tokyo, Peter Takeo Okada, och chefen för den japanska avdelningen av den internationella katolska biståndsorganisationen Caritas i Japan, biskop Isao Kikuchi, talar om att Japan ”befinner sig i chocktillstånd”. Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, har haft kontakt med ärkebiskop Okada i Tokyo och försäkrat honom att katolikerna i Tyskland vill bistå det japanska folket både med sina förböner och med finansiellt och materiellt understöd.

Kathpress 2011-03-12

Ytterligare information här.