Landsomfattande demonstrationer i Nigeria för ökad säkerhet vid kyrkor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katoliker runt om i Nigeria deltog förra veckan i fredliga demonstrationer med krav på att landets regering ska göra mer för att skydda säkerheten för de kristna, i synnerhet vid kyrkor. Detta efter en dödlig attack mot en katolsk kyrka i vilken 19 personer dödades för en månad sedan, den 24 april.

Demonstrationerna ägde rum i 54 städer samtidigt, i anslutning till begravningen av dödsoffren (17 församlingsmedlemmar och två präster) från attentatet. I en av landets delstater, Benue, stängde myndigheterna sina verksamheter en hel dag, för att hedra offren. Flera av landets katolska biskopar deltog vid begravningen och talade vid möten i samband med demonstrationerna i flera olika städer. Enligt lokala medier frågade sig kardinal John Onaiyekan av Abuja vid rekviemmässan i staden Ayatu att om de kristna ”inte är trygga på den plats där vi samlas för att be, var kan vi då vara trygga?”. I ett tal vid demonstrationen i delstaten Abia sade biskop Lucius Ugorji av Umuahia att de kristnas framtida öde är osäkert om ”regeringen fortsätter misslyckas i sitt kärnuppdrag att skydda människor till liv och egendom i Nigeria”. Framförallt pekades den islamistiska terrorgruppen Boko Haram ut som ett särskilt stort hot mot de kristna.

Landets president Muhammadu Buhari kritiserades öppet av biskop Wilfred Anagbe av Makurdi, där attacken mot kyrkan i april ägde rum: ”President Buhari måste vakna upp och se sitt ansvar. Han valdes till president för hela folket i detta land, en nation med nära 200 miljoner invånare som är kristna, muslimer, hinduer och hedningar, och inte bara för en grupp eller stam.”

En folkgrupp av boskapsherdrar, kallad Fulani, som huvudsakligen är muslimer har allt oftare kommit att hamna i våldsamma konflikter med i första hand kristna jordbrukare när de har rört sig söderut i landet på grund av klimatförändringar och torka. I början av året rapporterades mer än 100 dödsfall i anslutning till dessa konflikter. Den nigerianska katolska biskopskonferensen har tidigare i år uttryckt stor oro för våldet och uppmanat regeringen att finna bättre alternativ till att bara driva boskapshjordar mot nya betesområden, som exempelvis rancher. Respekt och fredlig samexistens måste vara hörnstenar för de åtgärder som vidtas. Ingenting har dock rapporterats om huruvida regeringen har hörsammat denna uppmaning.

Catholic News Agency, 2018-05-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katoliker runt om i Nigeria deltog förra veckan i fredliga demonstrationer med krav på att landets regering ska göra mer för att skydda säkerheten för de kristna, i synnerhet vid kyrkor. Detta efter en dödlig attack mot en katolsk kyrka i vilken 19 personer dödades för en månad sedan, den 24 april.

Demonstrationerna ägde rum i 54 städer samtidigt, i anslutning till begravningen av dödsoffren (17 församlingsmedlemmar och två präster) från attentatet. I en av landets delstater, Benue, stängde myndigheterna sina verksamheter en hel dag, för att hedra offren. Flera av landets katolska biskopar deltog vid begravningen och talade vid möten i samband med demonstrationerna i flera olika städer. Enligt lokala medier frågade sig kardinal John Onaiyekan av Abuja vid rekviemmässan i staden Ayatu att om de kristna ”inte är trygga på den plats där vi samlas för att be, var kan vi då vara trygga?”. I ett tal vid demonstrationen i delstaten Abia sade biskop Lucius Ugorji av Umuahia att de kristnas framtida öde är osäkert om ”regeringen fortsätter misslyckas i sitt kärnuppdrag att skydda människor till liv och egendom i Nigeria”. Framförallt pekades den islamistiska terrorgruppen Boko Haram ut som ett särskilt stort hot mot de kristna.

Landets president Muhammadu Buhari kritiserades öppet av biskop Wilfred Anagbe av Makurdi, där attacken mot kyrkan i april ägde rum: ”President Buhari måste vakna upp och se sitt ansvar. Han valdes till president för hela folket i detta land, en nation med nära 200 miljoner invånare som är kristna, muslimer, hinduer och hedningar, och inte bara för en grupp eller stam.”

En folkgrupp av boskapsherdrar, kallad Fulani, som huvudsakligen är muslimer har allt oftare kommit att hamna i våldsamma konflikter med i första hand kristna jordbrukare när de har rört sig söderut i landet på grund av klimatförändringar och torka. I början av året rapporterades mer än 100 dödsfall i anslutning till dessa konflikter. Den nigerianska katolska biskopskonferensen har tidigare i år uttryckt stor oro för våldet och uppmanat regeringen att finna bättre alternativ till att bara driva boskapshjordar mot nya betesområden, som exempelvis rancher. Respekt och fredlig samexistens måste vara hörnstenar för de åtgärder som vidtas. Ingenting har dock rapporterats om huruvida regeringen har hörsammat denna uppmaning.

Catholic News Agency, 2018-05-24