Latinamerikanskt förslag: Biskopssynod om kvinnors situation

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från Vatikanen kommer en idé om att organisera en biskopssynod på temat kvinnor. Förslaget väcktes vid årsmötet av påvens latinamerikanska kommission, vars slutdeklaration publicerades i torsdags Vatikanens tidskrift Osservatore Romano. Vid mötet som hölls i början på mars tog kommissionen upp kvinnors situation i Latinamerika. Utöver de 24 biskopar och kardinaler, som ingår i kommissionen, hade 14 sydamerikanska kvinnor i olika positioner och med olika uppgifter blivit inbjudna.

De epokgörande förändringar, som kyrkan ser framför sig, kräver ny missionär dynamik och nya tänkesätt, såsom det påvisades redan vid familjesynoden och i dess efterföljande skrift Amoris laetitia. Därför stödjer kommissionen, enligt slutdokumentet, tanken på ”en biskopssynod för den världsvida kyrkan under temat: kvinnan i kyrkans liv och mission”, en synod som skulle kunna hållas efter den planerade ungdomssynoden i oktober 2018. Inga konkreta förslag lades fram.

Den ca fyra sidor långa texten börjar med att slå fast: ”Den katolska kyrkan, som följer Jesu exempel, måste vara fri från alla former av fördomar, stereotyper och diskrimineringar mot kvinnor.” I fortsättningen handlar det framförallt om situationen för kvinnorna i Latinamerika. Särskilt utsatta, diskriminerade och hotade är de fattiga, infödda och afroamerikanska kvinnorna. Den regionala Amazonas-synod, som planeras för hösten 2019, kommer å sin sida att ägnas åt ekologiska och sociala teman.

Kathpress 2018-04-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från Vatikanen kommer en idé om att organisera en biskopssynod på temat kvinnor. Förslaget väcktes vid årsmötet av påvens latinamerikanska kommission, vars slutdeklaration publicerades i torsdags Vatikanens tidskrift Osservatore Romano. Vid mötet som hölls i början på mars tog kommissionen upp kvinnors situation i Latinamerika. Utöver de 24 biskopar och kardinaler, som ingår i kommissionen, hade 14 sydamerikanska kvinnor i olika positioner och med olika uppgifter blivit inbjudna.

De epokgörande förändringar, som kyrkan ser framför sig, kräver ny missionär dynamik och nya tänkesätt, såsom det påvisades redan vid familjesynoden och i dess efterföljande skrift Amoris laetitia. Därför stödjer kommissionen, enligt slutdokumentet, tanken på ”en biskopssynod för den världsvida kyrkan under temat: kvinnan i kyrkans liv och mission”, en synod som skulle kunna hållas efter den planerade ungdomssynoden i oktober 2018. Inga konkreta förslag lades fram.

Den ca fyra sidor långa texten börjar med att slå fast: ”Den katolska kyrkan, som följer Jesu exempel, måste vara fri från alla former av fördomar, stereotyper och diskrimineringar mot kvinnor.” I fortsättningen handlar det framförallt om situationen för kvinnorna i Latinamerika. Särskilt utsatta, diskriminerade och hotade är de fattiga, infödda och afroamerikanska kvinnorna. Den regionala Amazonas-synod, som planeras för hösten 2019, kommer å sin sida att ägnas åt ekologiska och sociala teman.

Kathpress 2018-04-12