Led, milda ljus!

Av John Henry Newman. Övers. av B. D. A.

Led, milda ljus, när natten faller på.
Led du mig fram!
Min väg är mörk, och jag har långt att gå.
Led du mig fram!
Styr du min fot! Jag vill ej se min stig
i fjärran dis. Ett steg är nog för mig.

Så var ej alltid förr min bön, att du
mig ledde fram.
Jag ville se och välja själv, men nu
led du mig fram!
Jag falska bländverk följt. På farligt spår
mig högmod fört. O, glöm de gångna år!

Allt hittills du mig lett, ack, vart jag går,
min färd du styr.
Hän över myr och fjäll och fors och snår,
tills natten flyr
och ljuvt i morgonljuset änglar le,
dem jag i drömmen länge längtat se.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)