Levay diskuterar assisterad befruktning i Svt Aktuellt

Signums medarbetare, Charlotta Levay, deltog i en diskussion i Svt2 Aktuellt i kväll om assisterad befruktning. Man kan se inslaget på svt.play, 26 minuter in i programmet via denna länk här

Samtalet fördes med anledning av ett lagförslag som regeringen nyligen har lagt fram, där man vill ge möjlighet för assisterad befruktning utan krav på att barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder, vilket nu är fallet. Detta kallas dubbel donation (assisterad befruktning med donerade könsceller från både man och kvinna).

Levay argumenterar emot detta förslag bland annat med motiveringen att överblivna embryon kommer till och sedan kasseras i samband med den assisterade befruktningen. Hon menar att hanteringen av embryon innebär att små människoliv behandlas som ting.

Red. 2018-03-26

Regeringens proposition finns här

TV-progammet Korrespondenterna handlar om detta ämne, se programmet här

Se också material i ämnet på hemsidan för Respekt här