Lifvendahl manar till solidaritet med katoliker: gå i kyrkan

Pere-jacques-Hamel-2I en ledarartikel uppmärksammar Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, mordet på den katolske prästen Jacques Hamel i den nordfranska orten Saint-Etienne-du-Rouvray. Hon avslutar artikeln med denna uppmuntran: ”Och under söndagen kan ickekatoliker besöka katolska mässor och därigenom uttrycka sin solidaritet och medkänsla, samt hedra minnet av fader Hamel och hans gärning. Ty ett står helt klart: vi kommer att behöva fler brobyggare som honom.”

Hela ledarartikeln kan man läsa via denna länk

Alla gäster är varmt välkomna till S:t Lars katolska församling i Uppsala, där mässorna i morgon söndag firas kl. 9 och 11. Andra katolska församlingar i landet tar säkert också emot besökare som vill uttrycka sin solidaritet och medkänsla.

Fredrik Heiding 2016-07-30