Lisbeth Burger: Arbeitslos

Av G. Scherz C. Ss. R.

Recension av Lisbeth Burgers Arbeitslos. Bergstadtverlag, Breslau, hsh. RM. 4,50.

L. Burger har skrevet en klassisk Bog om Kønslivets Problemer og en anden om moderne Ungpigeliv. Fængslende fortalt ruller Skæbne efter Skæbne forbi os, gode og onde, unges og gamles Menneskeskæbner, og hver Side vidner om Forfatterindens rige Erfaring, ldoge Eftertanke og varme Hjerte. Med Rette har disse Bøger erobret Læseverdenen, saa der alene i Tyskland solgtes 100.000 Eksemplarer i Løbet af 18 Maaneder. – Nu faar vi en tredje Bog og har man læst nogle faa Kapitler i den, staar man straks Ansigt til Ansigt med Tidens værste Uhyre. Man ser saa rædselsfuldt klart, hvilken Strøm af moralske, sociale og andre Onder der vælder frem af Arbejdsløsheden, hvorledes den nedbryder, forfører, frister og nedværdiger. To Menneskekategorier burde læse »Arbeitslos»: De som har deres gode og sikre Indtægter eller Stillinger og de, som er indrulleret i Tidens ulykkeligste Hær. Disse sidstnævnte kan af den lære mere end i de fleste Kursus; nemlig, hvad Mening ogsaa deres Liv har og at det ikke maa ødes bort. Men de andre burde ikke læse den mindre nøje, hvis de da ikke er bange for at faa et varmere Hjerte, et aabnere Sind og en hjælpsommere Aand overfor de haardt ramte i Samfundet.