Livestreaming från Newman/Signum i Almedalen 2024

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För den som inte kan vara på plats i Visby men vill följa Newmaninstitutets/Signums föredrag och panelsamtal i Almedalen den 25–28 juni 2024. Information om teman, paneldeltagare och föredragshållare finns på Newmans webbplats, via länken här

Newmaninstitutets webbplats finns också länkar till livestreaming.

Man får gå direkt via de enskilda länkarna där det också går att se inslagen efteråt. Observera att en unik länk för varje evenemang, det vill säga samma länk visar inte samtliga.

Detsamma gäller Almedalsveckan Play där man kan söka efter varje enskilt arrangemang för både streaming och att ses i efterhand.

Det går också att se livestreamingen, liksom att titta på föredraget/debatten i efterhand, via Bildas särskilda YouTube-kanal för Almedalen, och dess spellista via länken här

Program 2024

Tisdag 25 juni 2024

15.00–15.45: Kan religionskritik vara bra och i så fall när?

Panelsamtal med Christer Sturmark, Sakine Madon och Ulf Jonsson. Moderator: Thomas Idergard.

Hur ser religionskritiken ut i dag? Utsätts kristendomen och islam för olika typer av kritik? Vad beror det på i så fall och är det befogat? Finns det goda kriterier för religionskritik liksom för hur religiösa bör reagera?  

Onsdag 26 juni 2024

09.00–09.45: Mer lyssnande och mindre prat för starkare demokrati?

Teologiskt föredrag av Fredrik Heiding.

Yttrandefriheten hyllas i vår bullriga tid, medan förmågan att lyssna verkar ha försvunnit. Lyhördhet är nödvändigt för samhället, visar forskningen. Vad kan den katolska och ortodoxa traditionen lära om lyssnandets värde?

13.00–13.45: Religion som privatsak – alltför djupt i folksjälen?

Panelsamtal med Jakob Forssmed, Susanna Popova och Thomas Idergard. Moderator: Erik Helmerson.

Gränsen mellan privat och offentligt suddas ut överallt. Förutom när det kommer till religion – den enda privatsak som överlevt. Men en religion portad från offentligheten förlorar ett viktigt kännemärke: förkunnelse genom att förbättra samhället.

Torsdag 27 juni 2024

09.00–09.45: Vad ny kunskap om den historiske Jesus kan betyda för samhället?

Teologiskt föredrag av Ulf Jonsson.

Ingen annan historisk person är så känd och omdebatterad som Jesus från Nasaret. Hela det svenska samhället är djupt präglat av hans idéer. Men vad vet forskningen om personen bakom dessa idéer, och vad gör det med vår kollektiva självuppfattning? 

13.00–13.45: Är AI en person?

Panelsamtal med Nicklas Berild Lundblad, Tomas Ekenberg och Kim Solin. Moderator: Erik Helmerson.

Är mänsklig och artificiell intelligens samma sak? Hur förhåller sig AI till människan som person? Enligt judisk-kristen tradition är människan skapad till Guds avbild. Har AI egenskaper liknande en sorts gud och vad återspeglar då människan? 

Fredag 28 juni 2024

09.00–09.45: Lydnad: något för en modern människa?

Teologiskt föredrag av Jörg Nies.

Kan och bör vi som moderna människor fortfarande acceptera att det finns personer som bestämmer över andra? Vem har rätt att kräva lydnad? Hur är det kopplat till begrepp som plikt och makt och vilken roll spelar tron och religionen i sammanhanget?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För den som inte kan vara på plats i Visby men vill följa Newmaninstitutets/Signums föredrag och panelsamtal i Almedalen den 25–28 juni 2024. Information om teman, paneldeltagare och föredragshållare finns på Newmans webbplats, via länken här

Newmaninstitutets webbplats finns också länkar till livestreaming.

Man får gå direkt via de enskilda länkarna där det också går att se inslagen efteråt. Observera att en unik länk för varje evenemang, det vill säga samma länk visar inte samtliga.

Detsamma gäller Almedalsveckan Play där man kan söka efter varje enskilt arrangemang för både streaming och att ses i efterhand.

Det går också att se livestreamingen, liksom att titta på föredraget/debatten i efterhand, via Bildas särskilda YouTube-kanal för Almedalen, och dess spellista via länken här

Program 2024

Tisdag 25 juni 2024

15.00–15.45: Kan religionskritik vara bra och i så fall när?

Panelsamtal med Christer Sturmark, Sakine Madon och Ulf Jonsson. Moderator: Thomas Idergard.

Hur ser religionskritiken ut i dag? Utsätts kristendomen och islam för olika typer av kritik? Vad beror det på i så fall och är det befogat? Finns det goda kriterier för religionskritik liksom för hur religiösa bör reagera?  

Onsdag 26 juni 2024

09.00–09.45: Mer lyssnande och mindre prat för starkare demokrati?

Teologiskt föredrag av Fredrik Heiding.

Yttrandefriheten hyllas i vår bullriga tid, medan förmågan att lyssna verkar ha försvunnit. Lyhördhet är nödvändigt för samhället, visar forskningen. Vad kan den katolska och ortodoxa traditionen lära om lyssnandets värde?

13.00–13.45: Religion som privatsak – alltför djupt i folksjälen?

Panelsamtal med Jakob Forssmed, Susanna Popova och Thomas Idergard. Moderator: Erik Helmerson.

Gränsen mellan privat och offentligt suddas ut överallt. Förutom när det kommer till religion – den enda privatsak som överlevt. Men en religion portad från offentligheten förlorar ett viktigt kännemärke: förkunnelse genom att förbättra samhället.

Torsdag 27 juni 2024

09.00–09.45: Vad ny kunskap om den historiske Jesus kan betyda för samhället?

Teologiskt föredrag av Ulf Jonsson.

Ingen annan historisk person är så känd och omdebatterad som Jesus från Nasaret. Hela det svenska samhället är djupt präglat av hans idéer. Men vad vet forskningen om personen bakom dessa idéer, och vad gör det med vår kollektiva självuppfattning? 

13.00–13.45: Är AI en person?

Panelsamtal med Nicklas Berild Lundblad, Tomas Ekenberg och Kim Solin. Moderator: Erik Helmerson.

Är mänsklig och artificiell intelligens samma sak? Hur förhåller sig AI till människan som person? Enligt judisk-kristen tradition är människan skapad till Guds avbild. Har AI egenskaper liknande en sorts gud och vad återspeglar då människan? 

Fredag 28 juni 2024

09.00–09.45: Lydnad: något för en modern människa?

Teologiskt föredrag av Jörg Nies.

Kan och bör vi som moderna människor fortfarande acceptera att det finns personer som bestämmer över andra? Vem har rätt att kräva lydnad? Hur är det kopplat till begrepp som plikt och makt och vilken roll spelar tron och religionen i sammanhanget?