Livlig synod om Mellanöstern i Vatikanen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den två veckor långa synoden i Vatikanen med de 185 katolska kyrkoledarna från Mellanöstern är nu, på mötets fjärde dag, inne i en fas med intensiva diskussioner. Deltagarnas diskussioner följs med stor uppmärksamhet av de kristna i Mellanöstern, där man hoppas att mötet ska ge impulser till en förnyelse av den kristna närvaron i den delen av världen. Den österrikiske teologiprofessorn Dietmar Winkler från Salzburg deltar i överläggningarna som en av synodens 36 teologiska rådgivare till biskoparna. Rådgivarnas uppdrag är att noga följa biskoparnas debatter under synodens första vecka och sedan utarbeta en tågordning för nästa veckas fortsatta samtal, som genomförs i arbetsgrupper kring olika huvudteman.

I en intervju med nyhetsbyrån Kathpress idag, onsdag den 13 oktober, förklarar professor Winkler att han är imponerad över spännvidden av frågeställningar på synoden, som bjuder på en verklig upplevelse av världskyrkans mångfald. Diskussionerna är ”livliga och öppna för kontroversiella inslag, och många talare är mycket precisa i sina formuleringar.” I synnerhet har frågan om de kristnas förhållande till muslimerna varit föremål för intensiva diskussioner. I somliga länder, exempelvis i Libanon, är relationerna ofta goda, medan de är mycket anspända på andra håll i regionen. Många talare har förklarat att de kristna behöver våga ”visa flagg” och inte gömma undan sin tro i länder med muslimsk majoritet. Frågor om samverkan mellan kristna och muslimer i olika praktiska angelägenheter är viktiga, men en öppen dialog om trossanningar måste också ha sin plats, framhåller många talare.

Även frågor om de olika katolska riternas liturgier i Mellanöstern och om behovet av en förnyelse av dessa spelar en viktig roll vid synoden. Förmodligen kommer synoden att ställa samman ett uttalande med riktlinjer för någon slags liturgireform för kyrkorna i Mellanöstern, tror professor Winkler.

Kathpress 2010-10-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den två veckor långa synoden i Vatikanen med de 185 katolska kyrkoledarna från Mellanöstern är nu, på mötets fjärde dag, inne i en fas med intensiva diskussioner. Deltagarnas diskussioner följs med stor uppmärksamhet av de kristna i Mellanöstern, där man hoppas att mötet ska ge impulser till en förnyelse av den kristna närvaron i den delen av världen. Den österrikiske teologiprofessorn Dietmar Winkler från Salzburg deltar i överläggningarna som en av synodens 36 teologiska rådgivare till biskoparna. Rådgivarnas uppdrag är att noga följa biskoparnas debatter under synodens första vecka och sedan utarbeta en tågordning för nästa veckas fortsatta samtal, som genomförs i arbetsgrupper kring olika huvudteman.

I en intervju med nyhetsbyrån Kathpress idag, onsdag den 13 oktober, förklarar professor Winkler att han är imponerad över spännvidden av frågeställningar på synoden, som bjuder på en verklig upplevelse av världskyrkans mångfald. Diskussionerna är ”livliga och öppna för kontroversiella inslag, och många talare är mycket precisa i sina formuleringar.” I synnerhet har frågan om de kristnas förhållande till muslimerna varit föremål för intensiva diskussioner. I somliga länder, exempelvis i Libanon, är relationerna ofta goda, medan de är mycket anspända på andra håll i regionen. Många talare har förklarat att de kristna behöver våga ”visa flagg” och inte gömma undan sin tro i länder med muslimsk majoritet. Frågor om samverkan mellan kristna och muslimer i olika praktiska angelägenheter är viktiga, men en öppen dialog om trossanningar måste också ha sin plats, framhåller många talare.

Även frågor om de olika katolska riternas liturgier i Mellanöstern och om behovet av en förnyelse av dessa spelar en viktig roll vid synoden. Förmodligen kommer synoden att ställa samman ett uttalande med riktlinjer för någon slags liturgireform för kyrkorna i Mellanöstern, tror professor Winkler.

Kathpress 2010-10-13