Lutheran och katolik skänker en ikon åt påven

I dag, onsdag den 14 juni, överlämnar Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och den svenske katolske biskopen Anders Arborelius en ikon till påven Franciskus i samband med generalaudiensen på Petersplatsen i Rom. Gåvan är ett gemensamt uttryck för tacksamhet för påvens engagemang och närvaro i Lund och Malmö i samband med det ekumeniska högtidlighållandet av reformationsminnet i höstas. Ursprungligen var det tänkt att ikonen skulle ha överlämnats till påven i samband med hans besök i Sverige, men eftersom det av praktiska skäl inte blev möjligt då sker det i stället i dag.

Ikonen är gjord av Lars Gerdmar. Han är en av Nordens mest kända ikonmålare och han kommer också själv att vara på plats vid överlämnandet av ikonen i dag. Ikonens motiv är den helige Franciskus av Assisi. ”Den helige Franciskus har genom sin kärlek till den fattige Kristus, till de fattiga och till skapelsen blivit en nyckelfigur i den ekumeniska dialogen”, säger biskop Arborelius i en kommentar inför överlämnandet av ikonen till påven.

Red. 2017-06-14

Se  mer här:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/arborelius-besokte-paven-fick-komplimang

https://www.skd.se/2017/06/09/konstnaren-med-nar-paven-far-ikonmalning-fran-lund/