Lux illuxit

Middelalderens navnkundige Sankt-Olavs-sekvens.

(Den norske oversettelse ved K. Kjelstrup.)

 1. Lux illuxit laetabunda,
  lux illustris, lux jucunda,
  quae digna praeconio.
  in solemne gaudium
  prorumpat fidelium
  sincera deuotio.

  Gledens store dag er runnen,
  minnedagen, höitidsstunden,
  jublende av klokkeklang.
  Bring til dette höitidsstevne
  all den andakt du kan evne,
  lös den ut i bönn og sang.

  2. Gloriosus hodie
  Christi martyr gloriae,
  sublimatus solio,
  pro aeternis brevia
  commutavit gaudia,
  felici commercio.

  Himlens herlighet nu eier
  Kristi martyr ved den seier
  som han vant idag for Gud.
  Livets fryd og korte gleder
  byttet han med evig heder
  på vår Herres Kristi bud.

  3. Insignis martyris
  insignis gloria,
  dulcis est gaudii,
  dulcis materia.
  Insiste canticis, mater Ecclesia,
  coelesti jubilo
  tange coelestia.

  O hvor herlig er den ære
  Kristi martyrskrud å bære
  i den store, hvite flokk!
  Derfor til Guds nådetrone
  Moderkirkens sang skal tone.
  Aldri kan Han takkes nok.

  4. Inter curas absolutus
  Rex Olauus constitutus
  in regni fastigio,
  suspirabat in aeterna,
  paevolabat in superna
  mentis desiderio.

  Stort var Olavs kongevelde.
  Mellem Norges stolte fjelle
  æret var vår store drott.
  Men hans higen, håp og lengsel
  i hans lykke og hans trengsel
  var kun himlens kongeslott.

  5. Christi tractus in odore,
  Christi languens in amore
  vires sumens e languore,
  corde, votis, factis, ore,
  quem amabat, coluit.
  Hic nec minis, nec timore
  mortis fractus, nec labore
  idolorum ab errore
  multo quidem cum sudore
  gentem suam eruit.

  Kristi kjærlighet som tendte
  flammen som i sjelen brente
  unte ham ei rast og ro,
  skjönt han meget måtte döie,
  för han vant ved kval og möie
  folket for den sanne tro.

  6. Tulit ab impia gente ludibria
  minas et odia, poenas, exilia,
  sed mente stabili
  mira constantia
  devicit omnia,
  felix felicia
  migrans ad gaudia
  cum palma nobili.

  Hat og avind, usle renker,
  selv landflyktighetens lenker
  bar han glad for hvite Krist.
  Modig livets veier gikk han,
  og i martyrdöden fikk han
  seierspalmens lönn tilsist.

  7. Ante diem passionis
  ad instanten vim agonis
  animatus visionis
  divinae solatio.
  Quod amabat
  praegustabat,
  praegustatum plus optabat
  plus optatum vindicabat
  illustri martyrio.

  Dagen för den siste kvide
  blev han styrket til å lide
  ved et selsomt syn han så:
  Paradisets underfulle
  nådelönn som snart han skulde
  gjennem martyrdöden få.

  8. Rex et martyr triumphalis,
  tutor noster specialis,
  tua proles spiritalis
  sit ab hujus mundi malis
  te tuente libera.
  Quos infestat vis carnalis
  corruptela generalis,
  pestis potens et laetalis,
  nos sub tuis tutos alis
  tua salvet dextera.
  Amen.

  Drott og martyr i det höie,
  se til oss med kjærlig öie,
  gå i forbönn for oss frem.
  Vern oss mot all syndens våde,
  be for oss om kraft og nåde
  til å nå vårt sanne hjem.
  Amen.