Luxemburg ”måste sluta gynna katolska kyrkan”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En officiell undersökning har sagt att regeringen i Luxemburg bryter mot rättslig neutralitet i landet och tydligt gynnar den katolska kyrkan framför andra religioner. Rapporten, som beställts av regeringen, uppger att Luxemburg – där 87 procent av de 500 000 invånarna är katoliker – tilldelar 95,6 procent av statsbudgeten för religiösa samfund till katolska kyrkan. Dessa medel bör fördelas jämnare mellan religioner och ”icke-religiösa filosofiska samfund”, enligt rapporten.

Samma öppenhet för andra religioner och övertygelser bör även tillämpas på statliga skolor där 79 procent av eleverna går i en katolsk utbildning, heter det också i rapporten.

Justitieminister François Biltgen sade att rapporten var  det första steget på vägen att reformera relationerna mellan kyrkan och staten. Storhertigdömet Luxemburgs parlament skall debattera frågan i december och januari och utforma riktlinjer för reformen.

The Tablet 2012-10-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En officiell undersökning har sagt att regeringen i Luxemburg bryter mot rättslig neutralitet i landet och tydligt gynnar den katolska kyrkan framför andra religioner. Rapporten, som beställts av regeringen, uppger att Luxemburg – där 87 procent av de 500 000 invånarna är katoliker – tilldelar 95,6 procent av statsbudgeten för religiösa samfund till katolska kyrkan. Dessa medel bör fördelas jämnare mellan religioner och ”icke-religiösa filosofiska samfund”, enligt rapporten.

Samma öppenhet för andra religioner och övertygelser bör även tillämpas på statliga skolor där 79 procent av eleverna går i en katolsk utbildning, heter det också i rapporten.

Justitieminister François Biltgen sade att rapporten var  det första steget på vägen att reformera relationerna mellan kyrkan och staten. Storhertigdömet Luxemburgs parlament skall debattera frågan i december och januari och utforma riktlinjer för reformen.

The Tablet 2012-10-23