Majoritet i Ryssland för skärpning av blasfemilagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En majoritet av befolkningen i Ryssland förespråkar, enligt en undersökning, en skärpning av blasfemilagen. Det oberoende opinionsinstitutet Lewada uppgav i tisdags, att 49 procent anser att om religiösa känslor såras så ska detta betraktas som straffbart. 34 procent uttalade sig emot detta, enligt Lewada.

I den nuvarande ryska lagstiftningen klassificeras kränkning av religiösa känslor som ett störande av den allmänna ordningen. Ett utkast till en ny lag, som flera partier har enats om, föreslår tre års fängelse för detta brott. Dessutom ska skändning av kyrkorum kunna bestraffas med upp till fem års fängelse. Parlamentet kommer av allt att döma att debattera frågan i januari månad nästa år. Initiativtagarna till den nya lagen pekar på att förolämpningar av trossamfund och skändningar av religiösa platser har tilltagit.

Enligt Lewada betecknar sig 74 procent av 142 miljoner ryska invånare som ortodoxa kristna. Det är 6 procentenheter färre än år 2009. Andelen muslimer har däremot ökat de tre senaste åren, från 4 till 7 procent. 1 procent av befolkningen betecknar sig som katoliker, vilket är något mer än för tre år sedan. Nästan 5 procent betecknar sig som ateister, en andel som ligger på samma nivå som tidigare. 10 procent angav att de saknar trostillhörighet.

Kathpress 2012-12-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En majoritet av befolkningen i Ryssland förespråkar, enligt en undersökning, en skärpning av blasfemilagen. Det oberoende opinionsinstitutet Lewada uppgav i tisdags, att 49 procent anser att om religiösa känslor såras så ska detta betraktas som straffbart. 34 procent uttalade sig emot detta, enligt Lewada.

I den nuvarande ryska lagstiftningen klassificeras kränkning av religiösa känslor som ett störande av den allmänna ordningen. Ett utkast till en ny lag, som flera partier har enats om, föreslår tre års fängelse för detta brott. Dessutom ska skändning av kyrkorum kunna bestraffas med upp till fem års fängelse. Parlamentet kommer av allt att döma att debattera frågan i januari månad nästa år. Initiativtagarna till den nya lagen pekar på att förolämpningar av trossamfund och skändningar av religiösa platser har tilltagit.

Enligt Lewada betecknar sig 74 procent av 142 miljoner ryska invånare som ortodoxa kristna. Det är 6 procentenheter färre än år 2009. Andelen muslimer har däremot ökat de tre senaste åren, från 4 till 7 procent. 1 procent av befolkningen betecknar sig som katoliker, vilket är något mer än för tre år sedan. Nästan 5 procent betecknar sig som ateister, en andel som ligger på samma nivå som tidigare. 10 procent angav att de saknar trostillhörighet.

Kathpress 2012-12-18