Majoritet i USA stöder påvens miljöencyklika

President Barack Obamas nya klimatinitiativ får ett indirekt stöd av miljöencyklikan Laudato si. Enligt en opinionsundersökning som genomfördes av universitet i Quinnipiac instämmer 65 procent av amerikanerna med påven Franciskus krav att mer skall göras för att skydda skapelsen. 27 procent har en avvikande uppfattning.

Bland demokraterna är det 84 procent som stödjer detta krav medan republikanerna är mer skeptiska mot påven Franciskus. Bland dem har 48 procent uttalat sig mot påvens inställning medan 40 procent instämmer.

Medan varannan medborgare i USA inte ser klimatfrågan som ett moraliskt ställningstagande, så inser två av tre att människan har en del i den pågående klimatförändringen.

I måndags gav Obama order om drastiska nedskärningar av de övre gränsvärdena för utsläpp av växthusgaser. Enligt uppgifter från Vita huset skall USA:s elproducenter under de kommande 15 åren minska sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till 32 procent av utsläppen 2005. Klimatfrågan står också på dagordningen, när påven Franciskus i september besöker president Obama i Vita huset.

Kathpress 2015-08-04