Makt- och finansperspektiv

I en artikel med rubriken ”Påven lämnar skandalimperium” i Svenska Dagbladet skriver journalisten Tomas Lundin: ”Den höga åldern, allt fler krämpor och avtagande intellektuell kraft är den officiella motiveringen till den förestående avgången som har skakat den katolska världen. Men många tror att Benedictus XVI i själva verket kapitulerat i en brutal maktkamp om Vatikanens finanser.”

Som ett komplement till de kategorier som Tomas Lundin använder för att se på världen, kan de vara värt att läsa Joel Halldorfs ledare i tidningen Sändaren. Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm, hävdar i sin text bland annat att: ”Analyser präglade av politiska och ekonomiska kategorier döljer mer än de uppenbarar. Den som är intresserad av hur kyrkan framträder i världen måste respektera hennes särart och integritet, och rikta uppmärksamheten mot kyrkans liv.”

Red. Signum 2013-02-20

https://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/paven-lamnar-skandalimperium_7928744.svd

https://www.sandaren.se/debatt/att-hantera-vatikanstaten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en artikel med rubriken ”Påven lämnar skandalimperium” i Svenska Dagbladet skriver journalisten Tomas Lundin: ”Den höga åldern, allt fler krämpor och avtagande intellektuell kraft är den officiella motiveringen till den förestående avgången som har skakat den katolska världen. Men många tror att Benedictus XVI i själva verket kapitulerat i en brutal maktkamp om Vatikanens finanser.”

Som ett komplement till de kategorier som Tomas Lundin använder för att se på världen, kan de vara värt att läsa Joel Halldorfs ledare i tidningen Sändaren. Joel Halldorf, doktor i teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm, hävdar i sin text bland annat att: ”Analyser präglade av politiska och ekonomiska kategorier döljer mer än de uppenbarar. Den som är intresserad av hur kyrkan framträder i världen måste respektera hennes särart och integritet, och rikta uppmärksamheten mot kyrkans liv.”

Red. Signum 2013-02-20

https://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/paven-lamnar-skandalimperium_7928744.svd

https://www.sandaren.se/debatt/att-hantera-vatikanstaten