Många fler kvinnor i Vatikanen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanstaten är knappast världsberömd för att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland sina anställda. Att så är fallet beror naturligtvis delvis också på att det finns en hel del präster och biskopar bland dem som arbetar i Vatikanen. Men helt nattsvart ser det ändå inte ut på jämställdhetsfronten i Vatikanen. Sedan 2004 har antalet kvinnliga anställda stigit från 14% till nästan 20%. En kraftig ökning med drygt 40% på fem år. Givetvis vore det intressant att titta mer på vad som ligger bakom denna kraftiga ökning, som ägt rum under den nuvarande påvens pontifikat.

De aktuella siffrorna gjordes bekanta häromdagen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano med anledning av att påven Benedictus XVI offentliggjort en skrivelse med  nya riktlinjer för Vatikanstatens Arbetsbyrå, som organiserar de anställda i Vatikanen. Bland Vatikanens cirka 4600 anställda finner man exempelvis journalister som arbetar på Vatikanradion, vaktmästare och trädgårdsmästare som tar hand om Vatikanens museum och trädgård, byggnadsarbetare som sköter underhållet av Peterskyrkan osv.

Arbetsbyråns chef, Massimo Bufacchi, har i en intervju förklarat att de nya arbetsrättsliga reglerna i stor utsträckning innebär en anpassning till de regler som numera gäller i det italienska samhället. Vatikanen har dock på vissa punkter en mera familjevänlig profil än den italienska staten har, exempelvis genom att man ger sina anställda längre föräldraledighet. Men precis som i Italien gäller föräldraledigheten enbart för mödrar. Vidare får anställda med flera barn högre lön och anställda med handikappade barn får extra barnbidrag.

Av de nya påvliga bestämmelserna framgår också att lönenivånerna måste vara desamma för kvinnor och män som utför samma arbete. En av de kanske mest märkbara förändringarna är att pensionsåldern höjs från och med nästa år, från 65 till 67 år. För präster och biskopar gäller dock andra regler i enlighet med kyrkolagens bestämmelser; de förväntas arbeta fram till de fyller 75 år. Påven själv sitter, som bekant, på sin post på livstid.
Ulf Jonsson

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanstaten är knappast världsberömd för att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland sina anställda. Att så är fallet beror naturligtvis delvis också på att det finns en hel del präster och biskopar bland dem som arbetar i Vatikanen. Men helt nattsvart ser det ändå inte ut på jämställdhetsfronten i Vatikanen. Sedan 2004 har antalet kvinnliga anställda stigit från 14% till nästan 20%. En kraftig ökning med drygt 40% på fem år. Givetvis vore det intressant att titta mer på vad som ligger bakom denna kraftiga ökning, som ägt rum under den nuvarande påvens pontifikat.

De aktuella siffrorna gjordes bekanta häromdagen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano med anledning av att påven Benedictus XVI offentliggjort en skrivelse med  nya riktlinjer för Vatikanstatens Arbetsbyrå, som organiserar de anställda i Vatikanen. Bland Vatikanens cirka 4600 anställda finner man exempelvis journalister som arbetar på Vatikanradion, vaktmästare och trädgårdsmästare som tar hand om Vatikanens museum och trädgård, byggnadsarbetare som sköter underhållet av Peterskyrkan osv.

Arbetsbyråns chef, Massimo Bufacchi, har i en intervju förklarat att de nya arbetsrättsliga reglerna i stor utsträckning innebär en anpassning till de regler som numera gäller i det italienska samhället. Vatikanen har dock på vissa punkter en mera familjevänlig profil än den italienska staten har, exempelvis genom att man ger sina anställda längre föräldraledighet. Men precis som i Italien gäller föräldraledigheten enbart för mödrar. Vidare får anställda med flera barn högre lön och anställda med handikappade barn får extra barnbidrag.

Av de nya påvliga bestämmelserna framgår också att lönenivånerna måste vara desamma för kvinnor och män som utför samma arbete. En av de kanske mest märkbara förändringarna är att pensionsåldern höjs från och med nästa år, från 65 till 67 år. För präster och biskopar gäller dock andra regler i enlighet med kyrkolagens bestämmelser; de förväntas arbeta fram till de fyller 75 år. Påven själv sitter, som bekant, på sin post på livstid.
Ulf Jonsson