Många människor hungrar i Sydostasien

I nyligen publicerad rapport från FN-organisationen FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) lider miljontals människor i Bangladesh och Sydostasien av kronisk hunger och undernäring. En av sju av Bangladesh befolkning är drabbade av undernäring eftersom de inte har tillgång till daglig föda. I rapporten anges att 820 miljoner av världens befolkning inte har tillräckligt att äta.

Regeringen i Bangladesh har vidtagit olika åtgärder under senare år för att minska hunger och undernäring. För ett halvt sekel sedan kunde landets befolkning dö av svält. Men idag är det sällsynt att folk dör av svält, eftersom det finns tillgång till mat.

Den katolska hjälporganisationen Caritas i Bangladesh genomför olika projekt för att motverka hunger och fattigdom. Caritas anser att hunger i landet beror på att människor inte har pengar för att köpa mat. Därför initieras projekt, som kan förbättra människors ekonomiska situation.

Statistik visar att Bangladesh har utvecklats utmärkt inom det socioekonomiska området de senaste tre decennierna. Men det är fortfarande omkring 11 miljoner människor av landets 160 miljoner, som lider av akut hunger.

Red. 2019-10-22

Nyheten från UCA news återfinns i sin helhet här