Mångfald på konfessionella friskolor

Skolor med religiös profil påstås ofta vara instängda miljöer där eleverna bara träffar barn med samma bakgrund som de själva, vilket hindrar integrationen. Men stämmer det? I en ledarsideskrönika i Nya Wermlands-Tidningen konstaterar Charlotta Levay, medlem i Signums redaktionskommitté, att den föreställningen inte har något stöd i den forskning som finns.

I själva verket är många konfessionella friskolor påfallande religiöst och etniskt blandade miljöer där eleverna verkligen får träffa barn med annan bakgrund, enligt Levay. I en enkätundersökning svarade exempelvis tre fjärdedelar av de konfessionella skolorna att de hade tre eller fler religioner representerade på skolan. Ingen av skolorna hade färre än tre nationaliteter och många svarade att de rymde elva till femton nationaliteter.

Att det finns enskilda skolor med missförhållanden är ingen anledning att stänga eller försvåra för dem som fungerar väl, som en del partier vill, menar Levay.

Red. 2022-07-29

Charlotta Levay, ”I skolan kan olika tro mötas”, Nya Wermlands-Tidningen, 2022-07-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skolor med religiös profil påstås ofta vara instängda miljöer där eleverna bara träffar barn med samma bakgrund som de själva, vilket hindrar integrationen. Men stämmer det? I en ledarsideskrönika i Nya Wermlands-Tidningen konstaterar Charlotta Levay, medlem i Signums redaktionskommitté, att den föreställningen inte har något stöd i den forskning som finns.

I själva verket är många konfessionella friskolor påfallande religiöst och etniskt blandade miljöer där eleverna verkligen får träffa barn med annan bakgrund, enligt Levay. I en enkätundersökning svarade exempelvis tre fjärdedelar av de konfessionella skolorna att de hade tre eller fler religioner representerade på skolan. Ingen av skolorna hade färre än tre nationaliteter och många svarade att de rymde elva till femton nationaliteter.

Att det finns enskilda skolor med missförhållanden är ingen anledning att stänga eller försvåra för dem som fungerar väl, som en del partier vill, menar Levay.

Red. 2022-07-29

Charlotta Levay, ”I skolan kan olika tro mötas”, Nya Wermlands-Tidningen, 2022-07-28