Maronitiske patriarken kräver att FN skall ingripa mot attacker på religion

Ska förolämpningar och attacker mot olika religioner förbjudas av FN? Många säger ja. Bland dem är den maronitiske patriarken Béchara Raï . Han är en av många som kräver en internationell lag som skulle kriminalisera attacker mot religioner.

Förslaget följer den våldsamma reaktion på en video som förolämpar islam. Raï säger att videon är inte bara en förolämpning mot islam utan mot alla religioner.

Den katolska patriarken säger att kristendomen ofta är en måltavla för liknande angrepp, han nämner att Jesus, kyrkan och Bibeln attackeras och förolämpas i filmer och dokumentärer. För att förhindra detta vill han att FN skall ingripa med en resolution. Raï menar att FN måste vidta åtgärder, eftersom världens fred bygger på respekt för Gud och alla religioner.

Nyligen har ett nätverk av religiösa organisationer som Kyrkornas världsråd och flera islamiska ledare bett FN att vidta åtgärder i denna fråga. De hoppas resolutionen kommer att garantera både religionsfrihet och respekt.

Rome Reports 2012-09-19