Mässbok i ny engelsk översättning införs första advent

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den första advent införs en ny mässbok i den katolska kyrkan i engelskspråkiga länder. Biskopskonferenser och både kyrkliga och sekulära medier i engelskspråkiga länder har sedan en tid tillbaka förberett församlingarna på den nya mässboken. De nya liturgiska texterna, som ligger nära den latinska förlagan, kommer att användas från och med lördag kväll den 26 november. Tidningen Washington Post skriver (i fredags) att prästerna förmodligen inte kommer att förklara förändringarna i texterna under själva gudstjänsten. I tidningens nätupplaga tillhandahålls informationsblad som kan laddas ner. Här jämförs de tidigare formuleringarna med den nya.

År 20011 utfärdade Vatikanen riktlinjer för nyöversättningar av gudstjänsttexter. Året därpå, 2002, bildades en kommission för engelskspråkiga länder som skulle avstämma översättningsarbetet med Rom. Dessförinnan hade Vatikanen avslagit en nyöversättning av de liturgiska texterna, som år 1998 färdigställts av Internationella kommissionen för engelska i liturgin (ICEL).

I USA har en debatt såväl inom den katolska kyrkan, som mellan biskoparna och Vatikanen, förts under flera år om den nu antagna nyöversättningen. I februari i år betecknade en krets av katolska präster på Irland den nya texten som ”sexistisk, arkaisk, elitistisk och invecklad”. Många kvinnor ”kommer att bli besvikna på grund av det exkluderande språket”, hävdar prästerna. En annan brist i nyöversättningen är att ordföljden saknar det flöde och den ”naturliga rytm” som det engelska språket annars har, menar prästerna.

Kathpress 2011-11-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den första advent införs en ny mässbok i den katolska kyrkan i engelskspråkiga länder. Biskopskonferenser och både kyrkliga och sekulära medier i engelskspråkiga länder har sedan en tid tillbaka förberett församlingarna på den nya mässboken. De nya liturgiska texterna, som ligger nära den latinska förlagan, kommer att användas från och med lördag kväll den 26 november. Tidningen Washington Post skriver (i fredags) att prästerna förmodligen inte kommer att förklara förändringarna i texterna under själva gudstjänsten. I tidningens nätupplaga tillhandahålls informationsblad som kan laddas ner. Här jämförs de tidigare formuleringarna med den nya.

År 20011 utfärdade Vatikanen riktlinjer för nyöversättningar av gudstjänsttexter. Året därpå, 2002, bildades en kommission för engelskspråkiga länder som skulle avstämma översättningsarbetet med Rom. Dessförinnan hade Vatikanen avslagit en nyöversättning av de liturgiska texterna, som år 1998 färdigställts av Internationella kommissionen för engelska i liturgin (ICEL).

I USA har en debatt såväl inom den katolska kyrkan, som mellan biskoparna och Vatikanen, förts under flera år om den nu antagna nyöversättningen. I februari i år betecknade en krets av katolska präster på Irland den nya texten som ”sexistisk, arkaisk, elitistisk och invecklad”. Många kvinnor ”kommer att bli besvikna på grund av det exkluderande språket”, hävdar prästerna. En annan brist i nyöversättningen är att ordföljden saknar det flöde och den ”naturliga rytm” som det engelska språket annars har, menar prästerna.

Kathpress 2011-11-26