Matteo Riccis saligförklaring en delikat balansakt

Ett godkännande av saligförklaringen av den italienske jesuiten och Kinamissionären Matteo Ricci, som verkade för 500 år sedan, är i viss utsträckning beroende av Vatikanens relationer med Kina.

”Delar av saligförklaringen är beroende av de politiska relationerna mellan Kina och Vatikanen”, säger pater Anton Witwer, som är postulator (undersökningsledare) av Riccis fall.

”Det är möjligt att vänta ungefär fem år, även som allt är klart för en saligförklaring, om den politiska situationen har förändrats och är mer gynnsam för fallet”, säger han till EWTN News i en intervju den 15 maj.

Jesuitpatern Matteo Ricci var expert inom matematik, kosmologi och astronomi och missionerade i Kina under 1500-talet. Den italienske jesuiten var den förste västerlänning som inbjöds till Den förbjudna staden, det kinesiska kejserliga palatset där kejsaren bodde, och han skapade den första kartan över Kina där även Afrika, Europa och Amerika fanns med.

Processen för att kunna helgonförklara honom innehåller flera steg, av vilka det första är erkänna hans liv som präglat av ”heroisk dygd” innan han kan bli saligförklarad, vilket är ett steg på vägen till helgonförklaring. Enligt fader Witwer inleddes processen 1985 i den italienska staden Macerata, men ”det var endast en historisk inledning, så det var inte tillräckligt”. ”Det var därför som vi var tvungna att starta en ny process”, tillade han och syftade på den som inleddes den 24 januari 2012.

Den tyske prästen, som är Jesuitordens generalpostulator, förklarar också några av de överväganden som kan påverka tajmingen av Matteo Riccis saligförklaring. ”För det första måste en saligförklaring hjälpa den lokala kyrkan (i Kina) att upprätthålla och växa i tron, och om det finns politiska hinder så är det ibland nödvändigt att invänta rätt tillfälle”, sade pater Witwer.

Faktum är att Vatikanen bad pater Witwer att introducera fallet med Matteo Riccis medhjälpare, Xu Guanqi, som var lekman, eftersom det ”vore bättre för Kina om en europé och en kines saligförklarades mer eller mindre samtidigt”, förklarar han. Men enligt jesuiternas postulator ligger Xu Guanqis saligförklaring för närvarande på is, eftersom processen inleddes i Shanghai, som för närvarande saknar biskop. Det italienska Maceratastiftet avslutade sin undersökning av Matteo Riccis fall den 10 maj och skickade sina resultat till Vatikanens kongregation för helgonförklaringar.

Kongregationen kommer nu att undersöka fallet för att sedan avgöra huruvida missionären, som talade flytande kinesiska och som hyllade landets kultur och sedvänjor, status av ”heroisk dygd”. Postulatorn påpekar att om Vatikanen ger Matteo Ricci denna status så innebär det att ”han levde ett dygdigt liv i tro, lydnad och fattigdom, mer än den genomsnittlige kristne”.

Nästa steg på vägen mot en eventuell helgonförklaring blir att saligförklara Matteo Ricci. Detta steg innefattar bland annat att ett under tillskrivs hans förbön och att detta under godkänns som mirakulöst av olika paneler av mediska experter, kardinaler och påven. ”Vi måste fortsätta att vänta på saligförklaringen eftersom vi väntar på ett under, något som vi ännu inte har”, rapporterar pater Witwer.

Postulatorn förklarar att steget, att för att avgöra huruvida Matteo Ricci levde ett liv präglat av heroiska dygder, inkluderar framtagandet av ett dokument på cirka 500 sidor – kallat positio – som i detalj redogör för Riccis liv, skrifter och dygder.

Denna positio kommer att tillställas kongregationen för helgonförklaringar och dess relator – en ”sorts avhandlingsmoderator – och därefter studeras av historiker, teologer och slutligen av kardinaler” säger pater Witwer. ”Kanske vi avsluta position inom två år. Sedan kommer det att krävas flera år att studera den och därefter krävs det ytterligare fem år innan saligförklaringen slutligen äger rum.”

Estefania Aguirre/EWTN News 2013-05-20

UCANEWS