Merkel försvarar religionsfriheten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade under det gångna veckoslutet i ett tal till ett världsvitt försvar av religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Att arbeta för skyddet av religionsfrihet är en viktig angelägenhet för den tyska regeringen, framhöll Merkel.  Merkel uttalade sig vid det 47:e mötet för den evangeliska kretsen inom CDU/CSU:s riksdagsgrupp i Berlin. Tvådagarsmötets tema var ”Verfolgung und Diskriminierung von Christen im 21. Jahrhundert” (förföljelse och diskriminering av kristna i det 21:a århundradet).

Temat är av allra största vikt, sade Merkel. Hon erinrade om att de kristna är den mest förföljda minoriteten över hela världen. Utan religionsfrihet går det inte att föreställa sig de andra mänskliga rättigheterna, som utgör grunden för den Europeiska unionen. Den som ifrågasätter dessa rättigheter bryr sig inte om människornas bästa. Hon framhöll vidare att de mänskliga rättigheterna bör respekteras universellt. Därför måste även Tyskland ta sitt ansvar för dessa rättigheter och värden, genom olika insatser i konflikter och kriser.

Representanten för de evangeliska kyrkorna i Tyskland, prästen Bernhard Felmberg, påminde i sitt tal om läget för de kristna i Turkiet. De är visserligen inte livshotade i bokstavlig bemärkelse, ”men läget är och förblir dramatiskt”, enligt Felmberg, som nyligen har besökt landet.

I många delar av Turkiet råder resignation inom den kristna minoriteten, enligt Felmberg. Från politiskt håll lovas det visserligen mycket. Men i praktiken händer ingenting. Många kristna anser att den turkiska regeringen ägnar sig åt en förhalningsteknik, medan alltfler kristna lämnar landet. En väsentlig orsak till detta är ”den diskriminering som man dagligen upplever”.
Kathpress 2010-06-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade under det gångna veckoslutet i ett tal till ett världsvitt försvar av religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Att arbeta för skyddet av religionsfrihet är en viktig angelägenhet för den tyska regeringen, framhöll Merkel.  Merkel uttalade sig vid det 47:e mötet för den evangeliska kretsen inom CDU/CSU:s riksdagsgrupp i Berlin. Tvådagarsmötets tema var ”Verfolgung und Diskriminierung von Christen im 21. Jahrhundert” (förföljelse och diskriminering av kristna i det 21:a århundradet).

Temat är av allra största vikt, sade Merkel. Hon erinrade om att de kristna är den mest förföljda minoriteten över hela världen. Utan religionsfrihet går det inte att föreställa sig de andra mänskliga rättigheterna, som utgör grunden för den Europeiska unionen. Den som ifrågasätter dessa rättigheter bryr sig inte om människornas bästa. Hon framhöll vidare att de mänskliga rättigheterna bör respekteras universellt. Därför måste även Tyskland ta sitt ansvar för dessa rättigheter och värden, genom olika insatser i konflikter och kriser.

Representanten för de evangeliska kyrkorna i Tyskland, prästen Bernhard Felmberg, påminde i sitt tal om läget för de kristna i Turkiet. De är visserligen inte livshotade i bokstavlig bemärkelse, ”men läget är och förblir dramatiskt”, enligt Felmberg, som nyligen har besökt landet.

I många delar av Turkiet råder resignation inom den kristna minoriteten, enligt Felmberg. Från politiskt håll lovas det visserligen mycket. Men i praktiken händer ingenting. Många kristna anser att den turkiska regeringen ägnar sig åt en förhalningsteknik, medan alltfler kristna lämnar landet. En väsentlig orsak till detta är ”den diskriminering som man dagligen upplever”.
Kathpress 2010-06-12