Merkel vill samtala med påven om diverse frågor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kommer vid sitt besök i Vatikanen lördagen den 21 februari att tala med påven Franciskus om bland annat de teman, som man särskilt ska betona vid det tyska ordförandeskapet vid kommande G7-möte. Hon utgår från att påven är mycket intresserad fattigdomsbekämpning, skydd för klimatet samt hälsovård.

Vid audiensen den 21 februari är det andra gången den tyska regeringschefen träffar påven. Första gången var audiensen i maj 2013, då man bland annat talade om finanskrisen, och det mötet varade ovanligt länge, hela 50 minuter.

I en video podcast uttrycker Merkel förståelse för påvens kritik av den europeiska flyktingpolitiken och hon betecknar situationen som ”mycket otillfredsställande”. Likaså håller hon med påven om att tron inte bara kan förklaras vara en ”kulturangelägenhet”. Det handlar inte om, säger förbundskanslern, ”att vi skulle kunna ge någon sorts kulturell beskrivning av tron, utan den berör ju varje enskild människa”. För henne som evangelisk kristen är tron ”en mycket viktig sak i det som rör den egna livsföringen”. Gud ger henne vägledning, bistånd och tillförsikt, förklarar Merkel.

Vad avser den tilltagande sekulariseringen pläderar kanslern för god allmän kunskap om de monoteistiska religionerna, och framförallt om rötterna till kristendomen och judendomen, ”som ju på ett väsentligt sätt har präglat vår kultur i Tyskland och i Europa”. Vidare betonade hon: ”Likaså ska vi naturligtvis ha en stor tolerans för islam, som inte funnits här så länge – åtminstone inte med så många som de 4 miljoner människor, som är förpliktade att följa den muslimska trons grundsatser.”

Merkel betonade: ”En sak måste vara klar: alla religioner kan leva gott tillsammans, om de följer områdets grundlagar”. De har religionsfrihet som skyddsrum ”men samtidigt är de naturligtvis skyldiga att respektera Förbundsrepublikens rättsordning.”

Kathpress 2015-02-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kommer vid sitt besök i Vatikanen lördagen den 21 februari att tala med påven Franciskus om bland annat de teman, som man särskilt ska betona vid det tyska ordförandeskapet vid kommande G7-möte. Hon utgår från att påven är mycket intresserad fattigdomsbekämpning, skydd för klimatet samt hälsovård.

Vid audiensen den 21 februari är det andra gången den tyska regeringschefen träffar påven. Första gången var audiensen i maj 2013, då man bland annat talade om finanskrisen, och det mötet varade ovanligt länge, hela 50 minuter.

I en video podcast uttrycker Merkel förståelse för påvens kritik av den europeiska flyktingpolitiken och hon betecknar situationen som ”mycket otillfredsställande”. Likaså håller hon med påven om att tron inte bara kan förklaras vara en ”kulturangelägenhet”. Det handlar inte om, säger förbundskanslern, ”att vi skulle kunna ge någon sorts kulturell beskrivning av tron, utan den berör ju varje enskild människa”. För henne som evangelisk kristen är tron ”en mycket viktig sak i det som rör den egna livsföringen”. Gud ger henne vägledning, bistånd och tillförsikt, förklarar Merkel.

Vad avser den tilltagande sekulariseringen pläderar kanslern för god allmän kunskap om de monoteistiska religionerna, och framförallt om rötterna till kristendomen och judendomen, ”som ju på ett väsentligt sätt har präglat vår kultur i Tyskland och i Europa”. Vidare betonade hon: ”Likaså ska vi naturligtvis ha en stor tolerans för islam, som inte funnits här så länge – åtminstone inte med så många som de 4 miljoner människor, som är förpliktade att följa den muslimska trons grundsatser.”

Merkel betonade: ”En sak måste vara klar: alla religioner kan leva gott tillsammans, om de följer områdets grundlagar”. De har religionsfrihet som skyddsrum ”men samtidigt är de naturligtvis skyldiga att respektera Förbundsrepublikens rättsordning.”

Kathpress 2015-02-14