Miljöförstöring – en statshemlighet i Kina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kinas ministerium för miljöskydd har – genom att hänvisa till ”statshemligheter” – avslagit en begäran om att publicera resultaten från en uppmärksammad landsomfattande undersökning av markföroreningar.

Experter på juridik och miljöfrågor har kallat ministeriets beslut för oansvarigt och sagt att man äventyrar folkhälsan, eftersom förgiftade åkrar kan äventyra livsmedelssäkerheten och orsaka cancer och andra hälsoproblem hos människorna som brukar dem.

”Ministeriets påstående är ganska dåligt grundat, efter reglerna för avslöjande av regeringsinformation faktiskt tillåter att så kallade nationella hemligheter lämnas ut om de ligger i allmänhetens intresse”, sade den Peking-baserade advokaten Dong Zhengwei.

Ma Jun, direktor för det Peking-baserade institutet för miljömässiga och offentliga angelägenheter, tillade att markförgiftning kan utgöra en större risk än andra former av nedsmutsning, eftersom den inte är synlig och människor inte vet hur de ska skydda sig emot den. ”Regeringen har en skyldighet att varna allmänheten när det gäller om ett stycke land är säkert att odla eller bygga hus på”, förklarade Ma.

Undersökningen genomförde 200 000 tester av jord, grundvatten och jordbruksprodukter över hela landet, vilket resulterade i cirka 5 miljoner datauppgifter, sade ministeriet år 2011. Ministeriet sade år 2006 att mer än tio procent av åkermarken inom Fastlandskina var förorenat, och att cirka 12 miljoner ton säd per år var förgiftat av tungmetaller. Några uppdaterade siffror har inte släpps sedan dess.

Miljöfrågor är viktiga i Kina där en snabb industrialisering och ekonomisk tillväxt har skett parallellt med en ohämmad förorening och bristande respekt för miljöskydd. Vanliga medborgare vill nu i allt högre grad att regeringen ska göra något åt det. Hittills har de officiella åtgärderna varit slumpmässiga, men saker och ting håller kanske på att ändras. Kommunistpartiets ”femte generation” uppkomst tillsammans med Xi Jinpings ankomst har väckt visst hopp.

Nyligen erkände Kinas hälsoministerium för första gången i sina officiella rapporter att det finns så kallade cancer-samhällen i närheten av kraftigt nedsmutsande industrier.

AsiaNews 2013-02-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kinas ministerium för miljöskydd har – genom att hänvisa till ”statshemligheter” – avslagit en begäran om att publicera resultaten från en uppmärksammad landsomfattande undersökning av markföroreningar.

Experter på juridik och miljöfrågor har kallat ministeriets beslut för oansvarigt och sagt att man äventyrar folkhälsan, eftersom förgiftade åkrar kan äventyra livsmedelssäkerheten och orsaka cancer och andra hälsoproblem hos människorna som brukar dem.

”Ministeriets påstående är ganska dåligt grundat, efter reglerna för avslöjande av regeringsinformation faktiskt tillåter att så kallade nationella hemligheter lämnas ut om de ligger i allmänhetens intresse”, sade den Peking-baserade advokaten Dong Zhengwei.

Ma Jun, direktor för det Peking-baserade institutet för miljömässiga och offentliga angelägenheter, tillade att markförgiftning kan utgöra en större risk än andra former av nedsmutsning, eftersom den inte är synlig och människor inte vet hur de ska skydda sig emot den. ”Regeringen har en skyldighet att varna allmänheten när det gäller om ett stycke land är säkert att odla eller bygga hus på”, förklarade Ma.

Undersökningen genomförde 200 000 tester av jord, grundvatten och jordbruksprodukter över hela landet, vilket resulterade i cirka 5 miljoner datauppgifter, sade ministeriet år 2011. Ministeriet sade år 2006 att mer än tio procent av åkermarken inom Fastlandskina var förorenat, och att cirka 12 miljoner ton säd per år var förgiftat av tungmetaller. Några uppdaterade siffror har inte släpps sedan dess.

Miljöfrågor är viktiga i Kina där en snabb industrialisering och ekonomisk tillväxt har skett parallellt med en ohämmad förorening och bristande respekt för miljöskydd. Vanliga medborgare vill nu i allt högre grad att regeringen ska göra något åt det. Hittills har de officiella åtgärderna varit slumpmässiga, men saker och ting håller kanske på att ändras. Kommunistpartiets ”femte generation” uppkomst tillsammans med Xi Jinpings ankomst har väckt visst hopp.

Nyligen erkände Kinas hälsoministerium för första gången i sina officiella rapporter att det finns så kallade cancer-samhällen i närheten av kraftigt nedsmutsande industrier.

AsiaNews 2013-02-26