Moder Teresa kan bli helgonförklarad 2016

MotherTeresaEnligt uppgifter från Nouvel Observateur kan Moder Teresa av Calcutta bli helgonförklarad under sommaren 2016. Den franska nyhetstidskriften stödjer sig på ordföranden för det påvliga rådet för nyevangelisering, ärkebiskop Rino Fisichella. Vid ett möte skall denne ha sagt att helgonförklaringen kan äga rum den 4 september inom ramarna för ”Barmhärtighetens år”, som utropats av påven Franciskus.

Vatikanens talesperson, Federico Lombardi, sade i tisdags att det bara är en ”arbetshypotes” och att det ännu är för tidigt att tala om en viss dag. Det nödvändiga dekretet har ännu inte blivit offentligt och processen pågår fortfarande. Det officiella programmet för jubelåret förutser också en minnesdag för den saliga Moder Teresa av Calcutta.

Moder Teresa, ordensgrundare och mottagare av Nobels fredspris är känd över hela världen som ”de fattigas moder”. Hon föddes den 26 augusti 1910 som albansk medborgare i staden Skopje i nuvarande Makedonien och hennes borgerliga namn blev Agnes Gonxha Bojaxhiu. Aderton år gammal trädde hon in i en missionsorden, som skickade henne till Calcutta som lärarinna. År 1948 flyttade hon till en av de mest utsatta fattigkvarteren i den staden för att där dela de fattigas liv. Redan ett år senare kunde hon, tillsammans med inhemska unga kvinnor, grunda sin egen ordensgemenskap, som fick namnet ”Människokärlekens missionärer”. Hennes hem för hittebarn och hennes hus för döende hemlösa gjorde henne känd över hela Indien.

Hon har fått mottaga många hedersbetygelser för sitt livsgärning, bland andra Nobels fredspris 1979. Moder Teresa dog 1997 i Calcutta, 87 år gammal, och sex år därefter blev hon saligförklarad av påven Johannes Paulus II.

Kathpress 2015-05-20