Mord på katolska missionärer har fått global spridning

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Ruth Gledhill om den senaste statistiken från katolska kyrkan som visar att mord på katoliker som arbetar med pastoral omsorg och evangelisation har spritts globalt.

Enligt Agenzia Fides, en informationstjänst från Pontifical Mission Societies, har 29 missionärer dödats under 2019. Av dessa har 15 mist livet i Afrika, bland dem 12 präster. Den senaste analysen från Fides visar att dessa mord inte längre är koncentrerade till ett visst land eller en viss region utan har blivit ”generaliserad” och spridd över världen. Rapporten kallar inte de mördade för martyrer då man inte vill föregripa kommande kanoniseringsprocesser, men citerar påven Franciskus: ”Martyriet är den kristnes luft, den kristna gemenskapens luft. Det kommer alltid att finnas martyrer bland oss – det är ett tecken på att vi går i Jesu fotspår.”

Många av dem som dödats har arbetat med utbildning, hälsovård och mänskliga rättigheter för migranter, kvinnor och barn. Kyrkan har i de här områdena hjälpt människor i direkt motsättning till organiserad brottslighet. Att i detta sammanhang mörda en präst är mer än att döda en person. Det destabiliserar ett helt samhälle och etablerar en kultur av tystnad och terror. En kultur som är en förutsättning för korruption och som därför tillåter karteller att verka fritt. I rapporten konstateras att morden i dessa sammanhang inte ska ses som ett uttryck av hat mot tron utan har som syfte att uppnå ”social destabilisering”.

I rapporten nämns särskilt fader David Tanko, som mördades i Nigeria då han var på väg att förmedla en fredsöverenskommelse mellan två etniska grupper som varit i konflikt i årtionden och den barbariska mordet på en äldre nunna, syster Ines Nieves Sancho, i Afrikanska Centralrepubliken. En ordenssyster som under flera årtionden lärt flickor att sy och att arbeta med handel. I Peru mördades Paul McAuley, ordensbroder i brittiska La Salle Christian Brothers, en miljöaktivist som under lång tid arbetat med undervisning om mänskliga rättigheter och kristen tro.

Fides rapport konstaterar också att det är omöjligt att sammanställa en lista över alla de biskopar, präster, ordenssystrar, församlingsarbetare, vanliga katoliker, hjälparbetare eller medlemmar av internationella organisationer som har blivit slagna, rånade och hotade. På samma sätt är det omöjligt att ställa samman alla de attacker och vandaliseringar på skolor och sjukhus som drivs av kyrkan och som tjänar hela samhällen. Kyrkor har också skadats, heliga statyer och bilder förstörts och attacker under gudstjänst har genomförts.

Gripanden av präster och nunnor har blivit allt vanligare på flera kontinenter. I Nigeria har bortförande av präster och ordensfolk i utpressningssyfte ökat och samma mönster återfinns också i Latinamerika.

Det finns fortfarande människor vars öde är okända. Bland dem märks den italienske jesuitpatern Paolo Dall’Oglio som kidnappades 2013 i Raqqa i Syrien, Columbian missionary syster Gloria Cecilia Narvaaez Argoty kidnappad 2017 i Mali och fader Pierluigi Maccalli som kidnappades 2018 i Nigeria.

I Agenzia Fides rapport återfinns detaljer om alla de som mördades 2019 under sitt arbete med att stödja, hjälpa och trösta människor.

Red. 2019-01-04

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här