Maroniternas patriark uppmanar libaneser till fred och enhet

Den maronitiske patriarken Bechara Rai manar till fred och enhet i Libanon. Libaneserna måste förena sig och finna en lösning på sina problem, betonade Rai i torsdags efter ett möte med en delegation från den nordlibanesiska regionen Akkar. Libanon skall vara ett fredligt inslag i den arabiska världen; de svårigheter man står inför måste övervinnas. Patriarken hänvisar till det goda samförstånd som råder mellan muslimer och kristna i Akkar. Samtidigt beklagar han att den syriska konflikten redan har påverkat delar av norra Libanon.

Enligt internationella nyhetsbyråer menar Rai att de syriska kristna inte står bakom president Baschar al-Assads regim men att de är angelägna om landets stabilitet. ”Vi kristna stöder inte regimen, vi stödjer den syriska staten och det är en avgörande skillnad”, säger patriarken. Det maktvakuum som kan uppstå efter regimens fall utgör en fara för den kristna minoriteten, betonar Rai och hänvisar till det läge, som uppstod i Irak efter Saddam Husseins fall.

Maroniterna är den största kristna gruppen i Libanon. De har fått sitt namn av eremiten Maron, som levde på fyrahundratalet och kring vilken en grupp kristna från Syrien samlades. Sedan 1500-talet är den maronitiska kyrkan officiellt unierad med Rom och underställd påven.

Likväl är den maronitiska kyrkan en egen gemenskap med en egen patriark och en egen liturgi på gammalsyriskt språk. Patriarken väljs av biskoparna med tvåtredjedels majoritet och utnämningen bekräftas av påven. Enligt uppgifter från Vatikanen finns det c. tre miljoner maroniter i världen. Av dem lever 1,3 miljoner i Libanon, där de uppskattningsvis utgör mellan 30 och 40 procent av befolkningen.

Bland de kristna i Libanon intar maroniterna en ledande ställning inom det politiska området och alltsedan självständigheten 1943 tillsätter de presidenter. Ämbetet som maronitisk patriark har stor politisk tyngd.

Kathpress 2012-09-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den maronitiske patriarken Bechara Rai manar till fred och enhet i Libanon. Libaneserna måste förena sig och finna en lösning på sina problem, betonade Rai i torsdags efter ett möte med en delegation från den nordlibanesiska regionen Akkar. Libanon skall vara ett fredligt inslag i den arabiska världen; de svårigheter man står inför måste övervinnas. Patriarken hänvisar till det goda samförstånd som råder mellan muslimer och kristna i Akkar. Samtidigt beklagar han att den syriska konflikten redan har påverkat delar av norra Libanon.

Enligt internationella nyhetsbyråer menar Rai att de syriska kristna inte står bakom president Baschar al-Assads regim men att de är angelägna om landets stabilitet. ”Vi kristna stöder inte regimen, vi stödjer den syriska staten och det är en avgörande skillnad”, säger patriarken. Det maktvakuum som kan uppstå efter regimens fall utgör en fara för den kristna minoriteten, betonar Rai och hänvisar till det läge, som uppstod i Irak efter Saddam Husseins fall.

Maroniterna är den största kristna gruppen i Libanon. De har fått sitt namn av eremiten Maron, som levde på fyrahundratalet och kring vilken en grupp kristna från Syrien samlades. Sedan 1500-talet är den maronitiska kyrkan officiellt unierad med Rom och underställd påven.

Likväl är den maronitiska kyrkan en egen gemenskap med en egen patriark och en egen liturgi på gammalsyriskt språk. Patriarken väljs av biskoparna med tvåtredjedels majoritet och utnämningen bekräftas av påven. Enligt uppgifter från Vatikanen finns det c. tre miljoner maroniter i världen. Av dem lever 1,3 miljoner i Libanon, där de uppskattningsvis utgör mellan 30 och 40 procent av befolkningen.

Bland de kristna i Libanon intar maroniterna en ledande ställning inom det politiska området och alltsedan självständigheten 1943 tillsätter de presidenter. Ämbetet som maronitisk patriark har stor politisk tyngd.

Kathpress 2012-09-07