Munkavle läggs på högerextrem polsk präst

5fUWaceBEfter högerextrema yttranden under en gudstjänst har den katolska ordensgemenskapen i Polen förbjudit en präst att göra uttalanden. Ansvarig för den polska provinsen av lazarister, Kryspin Banko, betonade samtidigt på tisdagskvällen, att orden inte stödjer ”några former för extremt nationalistiska rörelser”. Ordensmannen Jacek Miedlar firade i söndags en mässa för den högerextrema organisationen Nationalradikala lägret (ONR) i katedralen i den nordpolska staden Bialystok.

Enligt lokala nyhetsmedier skall Miedlar vid det tillfället ha uppmanat till en ”kompromisslös nationalkatolsk radikalism”, eftersom Polen var angripen av en ”elakartad tumör”. Ordensprovinsen med huvudsäte i Kraków förbjöd honom att göra sådana offentliga uttalanden liksom att deltaga i aktiviteter i medier och sociala nätverk. Dessutom får han inte organisera möten eller pilgrimsresor.

Ärkestiftet Bialystok har bett om ursäkt för deltagandet av medlemmar från ONR i mässan i katedralen. Kyrkan står över partierna, nationalismen är främmande för kyrkan, meddelade i tisdags en talesman för stiftet. Händelsen kommer sig av prästens ”försummelse”.

Också ordförande för den polska biskopskonferensen (KEP), ärkebiskop Stanislaw Gadecki, kritiserar den omstridda mässan. Kyrkorna får inte användas för att sprida uppfattningar, som står i motsats till den kristna tron. ”Var och en kan uttrycka sin personliga åsikt, men då skall det ske i eget namn och på eget ansvar”, sade KEP:s ordförande. ”Kyrkan är platsen där det evangelium förkunnas, som väcker kärlek till liv i varje människa.”

I en kungörelse från högerextremisterna vid nationaldagen den 11 november hetsade Miedlar mot muslimer, vilket kan ses på en Youtube-video. På sitt twitter konto betecknar han sig själv som ”nationalist”. Denne ordensman vigdes till präst år 2015 och har därefter varit verksam i församlingar i Wrocław. Enligt dagstidningen Gazeta Wyborcza har han nu placerats i ett slutet kloster.

Under gudstjänsten stod ONR-aktivister med fanor och armbindlar i katedralens mittgång. Anledningen var 82-årsdagen av ONR:s grundande. Efter mässan deltog, enligt uppgifter från polisen, omkring 400 människor i organisationens marsch genom innerstaden. Enligt lokala media skall man då bland annat ha ropat ”Död åt fäderneslandets fiender”, ”Vi försvarar Europa, vi släpper inte in islamister” och ”Det stora katolska Polen”. Statsåklagare prövar, om man spridit olaglig fascistisk propaganda.

Kathpress 2016-04-20