Namninsamling för att lätta på restriktionerna för gudstjänster

Ett initiativ har nyligen tagits för att uppmana regeringen att lätta på restriktionerna för kyrkliga gudstjänster. I nuläget kan endast 8 gudstjänstdeltagare samlas oavsett kyrkorummets storlek. Alexander Kegel som är kyrkomusiker och verksam vid S:t Lars katolska församling i Uppsala har satt igång en namninsamling med vädjan om att hänsyn tas till lokalens storlek, med andra ord att fler än 8 personer skulle kunna samlas i en stor kyrka. Texten avslutas med följande önskemål:

”Vi vill därför att regeringen så snart som möjligt lättar på restriktioner för gudstjänster, helst genom att en kvadratmeter-gräns införs, liknande den som nu gäller för butiker, gym m.m, men i annat fall bör man återgå till 50-personersgränsen, som åtminstone vore ett steg i rätt riktning.”

Man kan läsa hela texten och skriva under namninsamlingen via länken här

Red. 2021-01-17