När dimmorna lättar kring skandalerna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste dygnen har vi sett en massiv massmedial fokusering på de fruktansvärda övergreppsskandalerna inom den katolska kyrkan. På sina håll har det påpekats att syftet ofta inte tycks ha varit att få fram vad som hänt, för offrens skull och för att förebygga framtida övergrepp, utan att det ofta handlat om att försöka sätta dit höga kyrkliga företrädare, i synnerhet påven.

Det är en beklaglig vridning av fokus, i synnerhet som ingenting av det som hittills framkommit visar att den dåvarande kardinal Ratzinger, den nuvarande påven, personligen skulle ha medverkat till att mörka några övergrepp.  Utifrån det vi hittills vet bygger sådana anklagelser inte på fakta, utan på spekulationer om hur saker och ting skulle ha kunnat gå till. Däremot har det framkommit att just Ratzinger kring millennieskiftet väsentligt bidrog till att Vatikanen började ta frågan om övergrepp på större allvar än tidigare och att underbyggda anklagelser mot präster började följas upp snabbare och mera strikt jämfört med tidigare.

Den som vill få en överblick över det virrvarr av uppgifter som nu cirkulerar i media kan gå till en artikel i den ansedda brittiska dagstidningen The Times. Man har gjort en sammanställning om vad som har hänt, som i det stora hela verkar vara tillförlitlig.  Den bör kunna vara till hjälp exempelvis för journalister som söker efter fakta i fallet.

Även New York Times har gjort en sammanställning, också kring turerna kring sitt eget skrivande, som kan vara värd att ta del av.

Slutligen finns här den fullständiga versionen av kardinal William Levadas text, där han beklagar de tendensiösa och osakliga inslagen i New York Times rapportering.

Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att New York Times (till skillnad från uppgifter som förekommit i svenska media) aldrig har påstått att man har belägg för att Ratzinger personligen skulle ha mörkat övergrepp eller stoppat processer mot pedofilpräster. Vad man hävdar är att personer i Ratzingers närhet ska ha agerat på det sättet.

Värt att uppmärksamma är också vad den bekante anglikanske teologen Philip Jenkins skriver om dessa frågor, se här.

Ulf Jonsson 2010-04-02/03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste dygnen har vi sett en massiv massmedial fokusering på de fruktansvärda övergreppsskandalerna inom den katolska kyrkan. På sina håll har det påpekats att syftet ofta inte tycks ha varit att få fram vad som hänt, för offrens skull och för att förebygga framtida övergrepp, utan att det ofta handlat om att försöka sätta dit höga kyrkliga företrädare, i synnerhet påven.

Det är en beklaglig vridning av fokus, i synnerhet som ingenting av det som hittills framkommit visar att den dåvarande kardinal Ratzinger, den nuvarande påven, personligen skulle ha medverkat till att mörka några övergrepp.  Utifrån det vi hittills vet bygger sådana anklagelser inte på fakta, utan på spekulationer om hur saker och ting skulle ha kunnat gå till. Däremot har det framkommit att just Ratzinger kring millennieskiftet väsentligt bidrog till att Vatikanen började ta frågan om övergrepp på större allvar än tidigare och att underbyggda anklagelser mot präster började följas upp snabbare och mera strikt jämfört med tidigare.

Den som vill få en överblick över det virrvarr av uppgifter som nu cirkulerar i media kan gå till en artikel i den ansedda brittiska dagstidningen The Times. Man har gjort en sammanställning om vad som har hänt, som i det stora hela verkar vara tillförlitlig.  Den bör kunna vara till hjälp exempelvis för journalister som söker efter fakta i fallet.

Även New York Times har gjort en sammanställning, också kring turerna kring sitt eget skrivande, som kan vara värd att ta del av.

Slutligen finns här den fullständiga versionen av kardinal William Levadas text, där han beklagar de tendensiösa och osakliga inslagen i New York Times rapportering.

Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att New York Times (till skillnad från uppgifter som förekommit i svenska media) aldrig har påstått att man har belägg för att Ratzinger personligen skulle ha mörkat övergrepp eller stoppat processer mot pedofilpräster. Vad man hävdar är att personer i Ratzingers närhet ska ha agerat på det sättet.

Värt att uppmärksamma är också vad den bekante anglikanske teologen Philip Jenkins skriver om dessa frågor, se här.

Ulf Jonsson 2010-04-02/03