Newmaninstitutet 10 år

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Newmaninstitutet 10 år
av Christine Zyka

Tio år har nu gått sedan Newmaninstitutet grundades på initiativ av Signums medarbetare. Syftet med institutet var då att utvidga tidskriftens engagemang i samhälls- och kulturdebatten till en mer direkt dialog i form av evenemang och kurser. Samtidigt knöt man an till den kursverksamhet som sedan länge bedrivits i Jesuitordens regi i Stockholm och Uppsala.

Newmaninstitutets utveckling visade sig gå framåt med stormsteg. Den 1 september 2005 köpte Newmaninstitutet, med jesuiterna som huvudman, de ljusa och charmiga lokalerna på Slottsgränd 6 i centrala Uppsala. Den 25 augusti 2009 beslutade Högskoleverket att tillstyrka Newmaninstitutets ansökan om rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Ett drygt halvår senare, den 8 april 2010, beslutade regeringen att följa Högskoleverkets rekommendation och Newmaninstitutet blev därmed Nordens första katolska högskola efter inrättandet av Uppsala universitet genom ett påvligt dekret år 1477. Den nya högskolan firades med en invigningsfest i Uppsala under pompa och ståt den 4 september 2010.

Ett år efter denna fest med gäster från när och fjärran, firar alltså Newmaninstitutet nu i dagarna sitt 10-årsjubileum. Det finns många anledningar att fira detta jubileum. Inte minst därför att verksamheten på så kort tid har vuxit ut till en statligt erkänd högskola samt att studentantalet sakta men säkert ökar. I början av denna hösttermin har Newmaninstitutet 39 programstudenter inskrivna, som läser för att ta en teologie kandidatexamen. Antalet studenter som läser enstaka kurser är flerfaldigt större.

I dagsläget erbjuder Newmaninstitutet alltså en treårig grundutbildning i teologi, vilket motsvarar 180 högskolepoäng, men man har också ett rikt utbud av fristående kurser (kursprogrammet finner man på hemsidan www.newman.se). De kurser som har visat sig vara mycket populära under den innevarande hösten är bland annat: ”Med tanke på Gud – grundkurs i religionsfilosofi”, ”Introduktion till filosofin”, ”Kristen spiritualitet genom tiderna” och ”Liturgik och spiritualitet”. Flera av Newmaninstitutets kurser kan även läsas på distans via internet, vilket hittills har lockat ett flertal studenter. Newmaninstitutet erbjuder även två kurser per termin på engelska i hopp om att främja det internationella studentutbytet. På sikt hoppas man att kunna ge 2–4 kurser per termin på engelska, och därigenom skapa möjligheter för utländska studenter att bedriva heltidsstudier vid Newmaninstitutet.

Med anledning av 10-årsjubileet inleder Newmaninstitutet läsåret med att inbjuda nya och gamla studenter, alumner och lärare till en festlig höstterminsstart i början av september, nästan exakt på själva 10-årsdagen. På programmet står bland annat en föreläsning av Erik Åkerlund med rubriken ”Dygd, ändamål och beroenden. Om nyaristoteliska strömningar i analytisk filosofi” efter en högtidlig mässa i den närbelägna S:t Lars församling.

Sist men inte minst uppmärksammar Newmaninstitutet sitt 10-årsjubileum med en långsiktig kampanj, som inleds nu under höstens gång. Kampanjen innefattar flera olika mål, varav de viktigaste är:

–att utvidga det akademiska forskningsfältet.

– att bredda utbildningsutbudet genom att satsa på möjliga nya inriktningar.

–att erbjuda kurser för särskilda målgrupper.

– att stabilisera verksamhetens ekonomi.

Den skogsinsamlingskampanj under rubriken ”Hjälp oss att växa”, som startades i våras, kan ses som ett led i att uppnå det sistnämnda målet. Att förvärva skog är ett av de hållbara investeringssätt, som kan hjälpa institutet till en säkrare framtid. Även om institutet redan nu befinner sig i en spännande tid i sin historia, så är behovet av utvidgning, breddning och stabilisering för framtiden en minst lika viktig angelägenhet.

Christine Zyka är lärare och studievägledare vid Newmaninstitutet, Uppsala.

Publicerad 2011 i nummer 5

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Newmaninstitutet 10 år
av Christine Zyka

Tio år har nu gått sedan Newmaninstitutet grundades på initiativ av Signums medarbetare. Syftet med institutet var då att utvidga tidskriftens engagemang i samhälls- och kulturdebatten till en mer direkt dialog i form av evenemang och kurser. Samtidigt knöt man an till den kursverksamhet som sedan länge bedrivits i Jesuitordens regi i Stockholm och Uppsala.

Newmaninstitutets utveckling visade sig gå framåt med stormsteg. Den 1 september 2005 köpte Newmaninstitutet, med jesuiterna som huvudman, de ljusa och charmiga lokalerna på Slottsgränd 6 i centrala Uppsala. Den 25 augusti 2009 beslutade Högskoleverket att tillstyrka Newmaninstitutets ansökan om rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Ett drygt halvår senare, den 8 april 2010, beslutade regeringen att följa Högskoleverkets rekommendation och Newmaninstitutet blev därmed Nordens första katolska högskola efter inrättandet av Uppsala universitet genom ett påvligt dekret år 1477. Den nya högskolan firades med en invigningsfest i Uppsala under pompa och ståt den 4 september 2010.

Ett år efter denna fest med gäster från när och fjärran, firar alltså Newmaninstitutet nu i dagarna sitt 10-årsjubileum. Det finns många anledningar att fira detta jubileum. Inte minst därför att verksamheten på så kort tid har vuxit ut till en statligt erkänd högskola samt att studentantalet sakta men säkert ökar. I början av denna hösttermin har Newmaninstitutet 39 programstudenter inskrivna, som läser för att ta en teologie kandidatexamen. Antalet studenter som läser enstaka kurser är flerfaldigt större.

I dagsläget erbjuder Newmaninstitutet alltså en treårig grundutbildning i teologi, vilket motsvarar 180 högskolepoäng, men man har också ett rikt utbud av fristående kurser (kursprogrammet finner man på hemsidan www.newman.se). De kurser som har visat sig vara mycket populära under den innevarande hösten är bland annat: ”Med tanke på Gud – grundkurs i religionsfilosofi”, ”Introduktion till filosofin”, ”Kristen spiritualitet genom tiderna” och ”Liturgik och spiritualitet”. Flera av Newmaninstitutets kurser kan även läsas på distans via internet, vilket hittills har lockat ett flertal studenter. Newmaninstitutet erbjuder även två kurser per termin på engelska i hopp om att främja det internationella studentutbytet. På sikt hoppas man att kunna ge 2–4 kurser per termin på engelska, och därigenom skapa möjligheter för utländska studenter att bedriva heltidsstudier vid Newmaninstitutet.

Med anledning av 10-årsjubileet inleder Newmaninstitutet läsåret med att inbjuda nya och gamla studenter, alumner och lärare till en festlig höstterminsstart i början av september, nästan exakt på själva 10-årsdagen. På programmet står bland annat en föreläsning av Erik Åkerlund med rubriken ”Dygd, ändamål och beroenden. Om nyaristoteliska strömningar i analytisk filosofi” efter en högtidlig mässa i den närbelägna S:t Lars församling.

Sist men inte minst uppmärksammar Newmaninstitutet sitt 10-årsjubileum med en långsiktig kampanj, som inleds nu under höstens gång. Kampanjen innefattar flera olika mål, varav de viktigaste är:

–att utvidga det akademiska forskningsfältet.

– att bredda utbildningsutbudet genom att satsa på möjliga nya inriktningar.

–att erbjuda kurser för särskilda målgrupper.

– att stabilisera verksamhetens ekonomi.

Den skogsinsamlingskampanj under rubriken ”Hjälp oss att växa”, som startades i våras, kan ses som ett led i att uppnå det sistnämnda målet. Att förvärva skog är ett av de hållbara investeringssätt, som kan hjälpa institutet till en säkrare framtid. Även om institutet redan nu befinner sig i en spännande tid i sin historia, så är behovet av utvidgning, breddning och stabilisering för framtiden en minst lika viktig angelägenhet.

Christine Zyka är lärare och studievägledare vid Newmaninstitutet, Uppsala.

Publicerad 2011 i nummer 5