Newmaninstitutet får grönt ljus för fil.kand-examen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar i dag, onsdagen den 28 augusti, att man har beslutat att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Regeringen, som senare fattar det formella beslutet i frågan, väntas följa UKÄ:s rekommendation.

Newmaninstitutet i Uppsala är landets enda högskola med katolsk huvudman och man har redan sedan tidigare rättigheter att ge kandidatexamen i teologi. Men nu öppnar alltså UKÄ för möjligheten att Newmaninstitutet i framtiden kommer att kunna ge kandidatexamen i både filosofi och teologi.

Ända sedan Newmaninstitutet grundades 2001 har man haft ett betydande utbud av kurser i filosofi, vid sidan om kurserna i teologi och kulturstudier. Men i och med UKÄ:s beslut i dag banas nu alltså vägen för möjligheten för institutets studenter att läsa inte enbart enstaka kurser i filosofi utan också en hel kandidatexamen.

”UKÄ:s beslut är mycket glädjande för oss och öppnar möjligheterna för en värdefull breddning av Newmaninstitutets verksamhet. Det känns som en mycket naturlig fortsättning av Newmaninstitutets utveckling, med tanke på att vi redan från starten har haft ett stort utbud av kurser inom filosofins område ”, kommenterar idag Newmaninstitutets rektor Philip Geister det positiva beskedet från UKÄ.

Den utbildning som UKÄ nu tillstyrker omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i filosofi, kompletterad med vissa inslag av teologi.

Newmaninstitutets nya fil. kand.-program har en särskild profil genom att det lägger tyngdpunkten på frågorna om förhållandet mellan vetenskap och religion, vilket gör det till ett unikt utbildningsprogram i Norden. Programmets första termin består av en grundläggande introduktionskurs i filosofi och teologi. Därefter läser studenterna sju kurser om vardera 7,5 högskolpoäng inom tre av filosofins centrala discipliner (etik, samhällsfilosofi och filosofins historia).  Därefter följer ett antal kurser som utgör programmets kärnämnen och som ger programmet dess särskilda profil (kunskapsteori, metafysik, logik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, samt en kurs om förhållandet mellan naturvetenskap och religion). Efter ytterligare ett par valfria kurser inom både filosofins och teologins områden avslutas utbildningen med ett examensarbete i filosofi.

Studenter kan redan nu läsa det nya filosofiprogrammet på Newmaninstitutet (se mer information här) och få akademiska poäng för de enskilda kurser som ingår i programmet, även om man ännu inte kan få ut en fil.kand-examen på kurserna innan regeringen har fattat beslut i frågan.

Red. 2013-08-28

https://www.dagen.se/nyheter/newmaninstitutet-far-unik-position/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar i dag, onsdagen den 28 augusti, att man har beslutat att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Regeringen, som senare fattar det formella beslutet i frågan, väntas följa UKÄ:s rekommendation.

Newmaninstitutet i Uppsala är landets enda högskola med katolsk huvudman och man har redan sedan tidigare rättigheter att ge kandidatexamen i teologi. Men nu öppnar alltså UKÄ för möjligheten att Newmaninstitutet i framtiden kommer att kunna ge kandidatexamen i både filosofi och teologi.

Ända sedan Newmaninstitutet grundades 2001 har man haft ett betydande utbud av kurser i filosofi, vid sidan om kurserna i teologi och kulturstudier. Men i och med UKÄ:s beslut i dag banas nu alltså vägen för möjligheten för institutets studenter att läsa inte enbart enstaka kurser i filosofi utan också en hel kandidatexamen.

”UKÄ:s beslut är mycket glädjande för oss och öppnar möjligheterna för en värdefull breddning av Newmaninstitutets verksamhet. Det känns som en mycket naturlig fortsättning av Newmaninstitutets utveckling, med tanke på att vi redan från starten har haft ett stort utbud av kurser inom filosofins område ”, kommenterar idag Newmaninstitutets rektor Philip Geister det positiva beskedet från UKÄ.

Den utbildning som UKÄ nu tillstyrker omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i filosofi, kompletterad med vissa inslag av teologi.

Newmaninstitutets nya fil. kand.-program har en särskild profil genom att det lägger tyngdpunkten på frågorna om förhållandet mellan vetenskap och religion, vilket gör det till ett unikt utbildningsprogram i Norden. Programmets första termin består av en grundläggande introduktionskurs i filosofi och teologi. Därefter läser studenterna sju kurser om vardera 7,5 högskolpoäng inom tre av filosofins centrala discipliner (etik, samhällsfilosofi och filosofins historia).  Därefter följer ett antal kurser som utgör programmets kärnämnen och som ger programmet dess särskilda profil (kunskapsteori, metafysik, logik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, samt en kurs om förhållandet mellan naturvetenskap och religion). Efter ytterligare ett par valfria kurser inom både filosofins och teologins områden avslutas utbildningen med ett examensarbete i filosofi.

Studenter kan redan nu läsa det nya filosofiprogrammet på Newmaninstitutet (se mer information här) och få akademiska poäng för de enskilda kurser som ingår i programmet, även om man ännu inte kan få ut en fil.kand-examen på kurserna innan regeringen har fattat beslut i frågan.

Red. 2013-08-28

https://www.dagen.se/nyheter/newmaninstitutet-far-unik-position/