Newmaninstitutet invigt – påven gratulerar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu är Newmaninstitutet, Sveriges första katolska högskola på över 500 år, invigt med buller och bång, i en blandning av folkfest och akademisk festyra. Regeringens beslut från den 8 april att ge Newmaninstitutet rätt att utfärda teologie kandidatexamen banade väg för öppnandet av Sveriges nyaste högskola.

Flera hundra personer deltog i invigningsprogrammet som började med en konsert i St Lars kyrka i Uppsala på fredagskvällen och klingade ut med att jesuitordens generalföreståndare från Rom, Pater Adolfo Nicolás, idag, söndag den 5 september, höll en festligt gestaltad högmässa i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm.

Själva den akademiska invigningen började klockan 11 på lördagsförmiddagen i Uppsala med att med Pater Nicolás formellt förklarade högskolan öppnad och lät dra ner täckelset från den nyuppsatta skylten över Newmaninstitutets huvudentré på Slottsgränd 6. Tre andra talare kompletterade sedan med att framhäva olika aspekter av Newmaninstitutets verksamhet och dess framtida utvecklingsmöjligheter: Philip Geister (från Newmaninstitutet), Lennart Ståhle (från Högskoleverket) och Stefan Kiechle, (från Jesuitordens tyska ordensprovins). Därpå följde ett par hundra personer med in på Newmaninstitutets innergård för en apéritif respektive lunch.

Bland de många gästerna från när och fjärran fanns bland andra Sveriges miljöminister Andreas Carlgren, Sveriges ambassadör vid Vatikanen Ulla Gudmundson, statssekreterare Peter Honneth från Utbildningsdepartementet, Anna-Karin Adolfsson från regeringskansliet, Mikael Stenmark från Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, representanter från flera andra teologiska högskolor i Sverige och andra länder, samt välbekanta Signumprofiler som Per Beskow, Gösta Hallonsten, Anders Piltz och Astrid Söderbergh Widding. Och många fler.

Lördagseftermiddagen utformades som en öppen akademisk konferens i sal X i Uppsala universitetshus. Mycket glädjande var den stora uppslutningen av deltagare också i denna del av invigningsprogrammet. Tre utomordentligt givande föreläsningar med olika infallsvinklar på teologi och kristen tro gavs av den eminenta professorstrion Jean-Luc Marion, Hans Joas och John Haught. På mångas begäran kommer vi att överväga att översätta de tre föreläsningarna och publicera dem i Signum så småningom.

Efter föreläsningarna avrundades lördagens invigningsfestligheter med att rektorsämbetet vid Uppsala universitet bjöd på en sherrymottagning, inledd med några varma välkomstord av professor Sven-Erik Brodd, som i sitt tal dels påminde om att Uppsala universitetet är grundat av påven Sixtus IV (år 1477) och dels citerade ur påven Johannes Paulus II:s tal i Uppsala universitetsaula i juni 1989.

Och apropå påvar, så kom det också en hälsning från den nuvarande påven Benedictus XVI, som lästes upp i slutet av mässan i St Lars kyrka på lördagsmorgonen. I hälsningen, som skickats via Vatikanens utrikesminister kardinal Bertone, uttrycker påven sin glädje över Newmaninstitutets framväxt och önskar allt gott för dess framtida utveckling. En påvlig önskan som det känns lätt att instämma i en dag som denna. Läs påvens hälsning här.

Ulf Jonsson 2010-09-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu är Newmaninstitutet, Sveriges första katolska högskola på över 500 år, invigt med buller och bång, i en blandning av folkfest och akademisk festyra. Regeringens beslut från den 8 april att ge Newmaninstitutet rätt att utfärda teologie kandidatexamen banade väg för öppnandet av Sveriges nyaste högskola.

Flera hundra personer deltog i invigningsprogrammet som började med en konsert i St Lars kyrka i Uppsala på fredagskvällen och klingade ut med att jesuitordens generalföreståndare från Rom, Pater Adolfo Nicolás, idag, söndag den 5 september, höll en festligt gestaltad högmässa i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm.

Själva den akademiska invigningen började klockan 11 på lördagsförmiddagen i Uppsala med att med Pater Nicolás formellt förklarade högskolan öppnad och lät dra ner täckelset från den nyuppsatta skylten över Newmaninstitutets huvudentré på Slottsgränd 6. Tre andra talare kompletterade sedan med att framhäva olika aspekter av Newmaninstitutets verksamhet och dess framtida utvecklingsmöjligheter: Philip Geister (från Newmaninstitutet), Lennart Ståhle (från Högskoleverket) och Stefan Kiechle, (från Jesuitordens tyska ordensprovins). Därpå följde ett par hundra personer med in på Newmaninstitutets innergård för en apéritif respektive lunch.

Bland de många gästerna från när och fjärran fanns bland andra Sveriges miljöminister Andreas Carlgren, Sveriges ambassadör vid Vatikanen Ulla Gudmundson, statssekreterare Peter Honneth från Utbildningsdepartementet, Anna-Karin Adolfsson från regeringskansliet, Mikael Stenmark från Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, representanter från flera andra teologiska högskolor i Sverige och andra länder, samt välbekanta Signumprofiler som Per Beskow, Gösta Hallonsten, Anders Piltz och Astrid Söderbergh Widding. Och många fler.

Lördagseftermiddagen utformades som en öppen akademisk konferens i sal X i Uppsala universitetshus. Mycket glädjande var den stora uppslutningen av deltagare också i denna del av invigningsprogrammet. Tre utomordentligt givande föreläsningar med olika infallsvinklar på teologi och kristen tro gavs av den eminenta professorstrion Jean-Luc Marion, Hans Joas och John Haught. På mångas begäran kommer vi att överväga att översätta de tre föreläsningarna och publicera dem i Signum så småningom.

Efter föreläsningarna avrundades lördagens invigningsfestligheter med att rektorsämbetet vid Uppsala universitet bjöd på en sherrymottagning, inledd med några varma välkomstord av professor Sven-Erik Brodd, som i sitt tal dels påminde om att Uppsala universitetet är grundat av påven Sixtus IV (år 1477) och dels citerade ur påven Johannes Paulus II:s tal i Uppsala universitetsaula i juni 1989.

Och apropå påvar, så kom det också en hälsning från den nuvarande påven Benedictus XVI, som lästes upp i slutet av mässan i St Lars kyrka på lördagsmorgonen. I hälsningen, som skickats via Vatikanens utrikesminister kardinal Bertone, uttrycker påven sin glädje över Newmaninstitutets framväxt och önskar allt gott för dess framtida utveckling. En påvlig önskan som det känns lätt att instämma i en dag som denna. Läs påvens hälsning här.

Ulf Jonsson 2010-09-05