Nordiska biskopar ifrågasätter den synodala vägen i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den nordiska biskopskonferensen, i vilken kardinal Anders Arborelius ingår, har skrivit ett öppet brev till ordföranden för Tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing. Brevet (Offener Brief Bischof Bätzing övers) är skrivet med anledningen av det tyska sättet att gå den synodala vägen. Ett utdrag från det drygt tre sidor långa brevet illustrerar de nordiska biskoparnas markering:

”Många troende runt om i världen reflekterar under dessa dagar kring frågor om prästernas utbildning och livsform, kvinnornas ställning i kyrkan, olika uppfattningar om mänsklig sexualitet och så vidare. Det är ett legitimt sökande efter svar för vår egen tid, men det får inte leda till att man ger upp sådant som tillhör de oföränderliga delarna av kyrkans lära.

                      Kyrkans sanna reformer har alltid byggt på den katolska läran, som är grundad i Guds uppenbarelse och förmedlad i kyrkans autentiska tradition. Det är denna lära som man har försvarat, förklarat och förverkligat i en trovärdig praxis. Det har aldrig handlat om att bara ge efter för tidsandan. Hur snabbt tidsandan kan förändras ser vi prov på varje dag.”

Den nordiska biskopskonferensen pläderar för att på nytt förstå kyrkan som ett sakramentalt mysterium, ett grundläggande sakrament, vilket är en föreställning som präglade Andra Vatikankonciliet (1962–1965).

Red. 2022-03-10

Brevet i svensk översättning i sin helhet finns här:

Offener Brief Bischof Bätzing övers

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den nordiska biskopskonferensen, i vilken kardinal Anders Arborelius ingår, har skrivit ett öppet brev till ordföranden för Tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing. Brevet (Offener Brief Bischof Bätzing övers) är skrivet med anledningen av det tyska sättet att gå den synodala vägen. Ett utdrag från det drygt tre sidor långa brevet illustrerar de nordiska biskoparnas markering:

”Många troende runt om i världen reflekterar under dessa dagar kring frågor om prästernas utbildning och livsform, kvinnornas ställning i kyrkan, olika uppfattningar om mänsklig sexualitet och så vidare. Det är ett legitimt sökande efter svar för vår egen tid, men det får inte leda till att man ger upp sådant som tillhör de oföränderliga delarna av kyrkans lära.

                      Kyrkans sanna reformer har alltid byggt på den katolska läran, som är grundad i Guds uppenbarelse och förmedlad i kyrkans autentiska tradition. Det är denna lära som man har försvarat, förklarat och förverkligat i en trovärdig praxis. Det har aldrig handlat om att bara ge efter för tidsandan. Hur snabbt tidsandan kan förändras ser vi prov på varje dag.”

Den nordiska biskopskonferensen pläderar för att på nytt förstå kyrkan som ett sakramentalt mysterium, ett grundläggande sakrament, vilket är en föreställning som präglade Andra Vatikankonciliet (1962–1965).

Red. 2022-03-10

Brevet i svensk översättning i sin helhet finns här:

Offener Brief Bischof Bätzing övers