Nordkoreas kristna

De kristna gäller i Nordkorea som statsfiende nr 1 och trakasseras av myndigheterna. Enligt den främst av protestantiska samfund uppburna ekumeniska missionsorganisationen Open Doors intar det stalinistiskt regerade landet den första platsen bland alla länder där kristna förföljs. På söndag firar Nordkorea att statsgrundaren Kim Il Sungs föddes för 100 år sedan. Han dog visserligen 1994, men betecknas fortfarande som statens de jure överhuvudet och vördas nästan som en gud. Kristna betraktas som ”reaktionära element”. ”De kristna avvisar personkulten kring Kim-dynastin, men måste anpassa sig till staten, för att inte försätta sig själva, sina familjer och sina små gemenskaper i fara. Detta innebär svåra slitningar, varje dag”, som tyska Open Doors ledare, Markus Rode, uttrycker det i ett samtal med Vatikanradion.

Hela kristna familjer har deporterats till arbetsläger, för närvarande uppskattar man deras antal till 70 000 personer. Det finns inte många möjligheter att kunna hjälpa de kristna i Nordkorea, menar Rode, men man kan stödja Open Doors projekt. I första hand gäller det att se till att de kristna över huvud taget kan överleva. Detta betyder att man ställer livsmedel och medicin till förfogande. Dessutom arbetar man med radioprogram. Organisationen levererar små radiomottagare, drivna med solceller, som gör att man kan informera sig och kan delta i (från utlandet utsända) radiogudstjänster.

De nordkoreanska myndigheterna känner givetvis till Open Doors, men utåt uttalas inga protester mot organisationens verksamhet. Men troligen står Open Doors högt upp på listan av de organisationer som inte accepteras. Men man har inte kunnat visa att Open Doors rapportering har varit felaktig.

Nordkorea har 24 miljoner invånare. Mellan 200 000 och 400 000 av dem antas vara kristna.

Vatikanradion 2012-04-12