Novembertanker

Av K. Kjelstrup

Der vokser en rose – jeg vet ei hvor –
men engang, når den står rikt i flor,
i skjelvende ynde og brudedrakt,
da skal man ribbe dens purpurprakt,
å smykke dig under din siste blund
en stakket stund.

Og inne i skogens dunkle le
der står der kanskje alt nu et tre
og löfter sin krone mot himmelens blå
og venter kun på sitt mål å nå:
Av det skal tömres din siste bo
i gravens ro.

På prustende ganger der jager et bud.
Han kommer fra livets og dödens Gud.
Han spreder omkring sig jammer og vé
og böier hver stövels mann i kne.
Hvo vet, om han ei, för dagen går,
for dören står?

Han sparer så ofte de grånende hår,
mens ungdom og kraft han til jorden slår.
Den kallendes stemme enser han ei,
men elsker du livet, så tar han dig.
Han fölger kun lydig hvert vink og bud
han fikk av Gud.

Ak, lær oss, o Herre, med alvor og flid
å nytte din nådes kostbare tid!
Vi lever jo under et hengende sverd,
men ruster oss ei til den siste ferd.
Vi glemmer i livets travle jag
vår siste dag.