Ny bok om Bergoglio och argentinska juntan

Knappt hade Jorge Maria Bergoglio blivit vald till påve den 13 mars förrän bloggar och tidningar började sätta tänderna i honom i sin hunger efter att finna besvärande detaljer om Petri efterträdare. Redan samma kväll inledde Nello Scavo, en journalist på den katolska dagstidningen Avvenire, en noggrann granskning av alla historier som var i omlopp i vilka det påstods att påven skulle ha samarbetat med den argentinska militärjuntan.

Scavo hade inga förutfattade teorier och hyste inga hagiografiska avsikter. Som journalist hade han fokuserat på juridiska och legala frågor och han visste att om han kunde verifiera anklagelserna mot den nye påven skulle han kunna göra ett ordentligt scoop. Han visste också att en ärlig rekonstruktion av fakta inte skulle lämna utrymme för censur och fördomar.

Beslutet om en förutsättningslös undersökning som togs den speciella kvällen blev början till en hel bok: La Lista di Bergoglio salvate da Francesco duranta la dittatura – Le storie mai raccontate (”Bergoglios lista: De som räddades av påven Franciskus – historier som aldrig berättats”), publicerad endast på italienska av missionsförlaget Emi.

De flesta händelser som beskrivs i boken äger rum i Colegio Máximo i San Miguel, samma stadsdel i Buenos Aires där Bergoglio bodde, samt det närbelägna Universidad del Salvador, som hade anknytning till Jesuitorden. Det var här Jorge Maria Bergoglio, som ännu inte fyllt 40, härbärgerade dissidenter på flykt undan militärerna och deras råskinn, antingen individuellt eller i grupp, och angav dem som studenter som deltog i andliga övningar. Många av dem svävade i livsfara, varför Bergoglios strategi var att se till att de kunde fly ur landet.

En rekonstruktion av händelseförloppet visar att Bergoglio ingick i ett nätverk av jesuiter i hela Latinamerika, som hjälpte till med att utfärda och dela ut medborgarskapsbevis, dokumentation som skulle göra det möjligt för ”subversiva” att fly utomlands.

Bokens 192 sidor är fulla med namn, ansikten och individuella berättelser rörande de individer som räddats tack vare den framtida påvens insatser. Läsaren kan nästan känna den desperation som rådde under denna period på den egna huden.

Scavo har målat en vältalig och detaljerad bild av den tröst och den tillförsikt Bergoglio kunde ge så många under denna mörka tid. Den uruguayanske upprorsledaren Gonzalo Mosca [se foto], som Bergoglio hjälpte att fly till Brasilien, försågs med några verk av den argentinske författaren Jorge Luis Borges och en radio ”så att jag kunna hålla mig väl underrättad”.

Gianni Valente, Vatican Insider/la Stampa 2013-09-25

Se även www.chiesa.espresso.repubblica.it 

Se även tidningen El Tiempo (Colombia) 2013-09-29