Ny forskning bekräftar Heliga gravens ålder

Efter den senaste restaureringen av Heliga graven i Jerusalem [där Jesus enligt traditionen ska ha gravlagts efter korsfästelsen – övers. anm.] har arkeologer nu bekräftat tidpunkten för när strukturerna som omger graven ska ha byggts.

Efter restaureringen under större delen av 2016 öppnades graven för närmare undersökningar för första gången på århundraden i oktober förra året. Arkeologer kunde då genomföra ålderstester på murbruket nära grottans södra vägg och ingång, enligt den amerikanska vetenskapliga tidskriften National Geographic. Sedimenten i de prover som togs testades för sin senaste exponering för ljus genom en process kallad ”optiskt stimulerad luminescens”.

Resultatet visade att murbruket och marmorplattan, som täcker den ursprungliga platsen för kroppen, kan dateras tillbaka till ungefär år 345. Detta sammanfaller med den tidsperiod då kejsar Konstantin tros ha byggt helgedomen runt om själva graven, och avvisar alltså påståenden från vissa forskare om att helgedomen byggdes bara för ungefär 1 000 år sedan under korstågstiden.

Vördnaden för platsen för Kristus gravläggningen går tillbaka till 300-talet när Konstantins mor, S:ta Helena, tros ha upptäckt och identifierat graven. Konstantin sägs sedan ha byggt in graven, för att bevara den, i den Heliga gravens kyrka år 326.

Själva hyllan i klippavsatsen där Kristus kropp tros ha lagts är medelpunkten för vördnaden och ska ha varit täckt av en ca 90×150 cm stor marmorstruktur sedan åtminstone 1555. Sedan den restes har kyrkan byggts om och renoverats åtskilliga gånger, i synnerhet då den har utsatts för bränder, jordbävningar och religiösa konflikter. Efter den senaste renoveringen undersöker nu vissa vetenskapsmän behovet av ytterligare renoveringar av grunden.

Forskarna har också mellan själva klippan och den senaste marmorövertäckningen upptäckt spåren av en sönderslagen platta märkt med ett kors och orden ”gravplats”, vilken nu tros ha tillhört den ursprungliga helgedomen rest av Konstantin. De nu genomförda åldersanalyserna tillhandahöll också bevis för de historiska restaureringar som genomfördes av korsfararna och av 1600-talets franciskaner.

Catholic News Agency, 2017-11-30