Ny generation teologer i Joseph Ratzingers fotspår

Joseph_Ratzinger_cardinal4Det teologiska eftermälet efter Joseph Ratzinger/Benedictus XVI har inte påverkats av hans avgång som påve för fyra år sedan. En krets yngre forskarstudenter formeras nu i anslutning till stiftelsen Ratzinger Foundation för att främja studier av och diskussioner om den tidigare påvens, kardinalens och teologiprofessorns tänkande.

Professor Pierluca Azzaro, medarbetare vid Ratzinger Foundation och den som har översatt Ratzingers samlade verk till italienska, sade i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA nyligen att den nya kretsen studenter speglar ”det ökade intresset för Joseph Ratzingers teologi”. Vid ett av deras möte lyssnade studenterna på fader Stephan Horn som är samordnare av gruppen ”Ratzinger Schülerkreis” bestående av tidigare Ratzinger-studenter. Azzaro berättade att en av fader Horns poänger hade varit att Joseph Ratzinger aldrig ”ville framhålla sig själv eller sina idéer” utan snarare alltid var besjälade av att ”öppna människors blick för kyrkan”. Prästen hade vidare understrukit Benedictus XVI:s starka identitet som präst och hans omsorg om hur den katolska tron bäst kan förkunnas och förklaras.

Vid sidan av mötet med fader Horn har studentkretsen också haft ett möte med jesuitpater Federico Lombardi som är ordförande i Ratzinger Foundation och som tidigare var Vatikanens presstalesman under både Benedictus XVI och Franciskus. Ratzinger Foundation invigde ett helt nytt bibliotek i november 2015, vilket står öppet för alla som är intresserade av studier i Joseph Ratzingers teologiska arbete.

Den nyligen formerade studentgruppen består i huvudsak av doktorandstudenter från olika länder och världsdelar, men som nu alla studerar vid universiteteten i Rom. Efter att ha träffat dem utifrån det gemensamma intresset Ratzingers teologi bestämde sig professor Azzaro för att involvera dem formellt i aktiviteterna vid Ratzinger Foundation. Varannan månad träffas studenterna under professorns ledning och presenterar delar av sina arbeten för varandra. Ämnesområdena spänner vitt över hela teologins fält som till exempel systematisk teologi, moralteologi och sakral musik.

Papa_BenedettoRatzinger Foundation grundades 2007 på initiativ från några av Ratzingers tidigare studenter i den så kallade Schülerkreis. Stiftelsens ändamål är att främja teologisk forskning ”i Joseph Ratzingers anda” och den finansierar bland annat stipendier för fattiga studenter runt om i världen. Sedan 2010 delar stiftelsen också årligen ut en utmärkelse, Ratzinger Prize, till framstående teologer. En del har jämfört utmärkelsen med teologins motsvarighet till Nobelpriset.

Catholic News Agency, 2017-03-02