Ny lag underlättar kyrkbyggen i Egypten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Coptic1Den koptiska katolska kyrkan välkomnar en ny egyptisk lag som främjar byggandet av kristna kyrkor i landet. Den 30 augusti antogs lagen av det egyptiska parlamentet. Den slår fast den kristna minoritetens rätt att bygga och renovera kyrkor i det övervägande muslimska landet. [Bilden: koptisk liturgi, ledd av påven Tawadros II.]

Enligt lagens tio paragrafer måste bland annat ansökan om byggnad eller renovering av kristna kyrkor behandlas av Egyptens regionala guvernörer inom en fyramånadersperiod från det att ansökan kommit in. Ett eventuellt avslag på en sådan begäran måste från och med nu motiveras och kunna överklagas.

Vissa kritiker varnar för att vissa formuleringar i lagen är vaga och att kravet på att storleken på en kyrka måste vara ”proportionerlig mot antalet medlemmar i den kristna församlingen” med beaktande av ”förväntad befolkningstillväxt”, skulle kunna användas av lokala tjänstemän för att blockera byggen.

”Det finns viss kritik men regeringen har försökt att lösa problemen och vi har nu en lag som bättre möter våra verkliga behov”, sade fader Rafic Greiche, talesperson för den koptiska katolska kyrkan i en intervju för en katolsk nyhetstjänst. ”Ingen lag kan vara som Bibeln – den måste kunna förändras. Men fram tills nu har vi levt med exakt den lag som en gång gällde i Ottomanska imperiet och därför är vi nöjda att vi nu har fått en lag som bättre undviker sekteristisk fiendskap.”

Fader Greiche sade vidare att katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor fick utse juridiska experter till den kommitté som förberedde den nya lagen, som aktivt har påskyndats av Egyptens president, general el-Sisi, och premiärminister, Ismail. Präster som har verkat i landet under hittillsvarande lagstiftning har påpekat att tidigare måste varje tillstånd för byggande av en kyrka undertecknas av landets president. En präst berättade att han därför fick vänta 21 år innan tillståndet kom. Tidigare kunde också statliga och lokala tjänstemän stoppa kyrkbyggen av ”säkerhetsskäl”. En präst berättade hur de lokala myndigheterna stängde en katolsk kyrka som låg intill en moské efter att de muslimska ledarna klagat på att kyrkans långa söndagsliturgi störde deras böneutrop vid lunch.

Den koptiska katolska kyrkan i Egypten har ungefär 200 000 medlemmar fördelade på 14 stift. Den har själavårdsansvar också för latinska, melkitiska, armeniska, kaldeiska, maronitiska och syriska katoliker i landet. Den mycket större koptiska ortodoxa kyrkan samlar nära 10 procent av Egyptens befolkning på totalt 82,5 miljoner. Men den katolska kyrkan upplever nu ett behov av kyrkbyggnader i nya bostadsområden som växer runt Kairo, Alexandria och andra storstäder. Genom etablerandet av alltfler katolska skolor och sjukhus ser kyrkan hur missionsuppdraget utvidgas.

Catholic Herald, 2016-09-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Coptic1Den koptiska katolska kyrkan välkomnar en ny egyptisk lag som främjar byggandet av kristna kyrkor i landet. Den 30 augusti antogs lagen av det egyptiska parlamentet. Den slår fast den kristna minoritetens rätt att bygga och renovera kyrkor i det övervägande muslimska landet. [Bilden: koptisk liturgi, ledd av påven Tawadros II.]

Enligt lagens tio paragrafer måste bland annat ansökan om byggnad eller renovering av kristna kyrkor behandlas av Egyptens regionala guvernörer inom en fyramånadersperiod från det att ansökan kommit in. Ett eventuellt avslag på en sådan begäran måste från och med nu motiveras och kunna överklagas.

Vissa kritiker varnar för att vissa formuleringar i lagen är vaga och att kravet på att storleken på en kyrka måste vara ”proportionerlig mot antalet medlemmar i den kristna församlingen” med beaktande av ”förväntad befolkningstillväxt”, skulle kunna användas av lokala tjänstemän för att blockera byggen.

”Det finns viss kritik men regeringen har försökt att lösa problemen och vi har nu en lag som bättre möter våra verkliga behov”, sade fader Rafic Greiche, talesperson för den koptiska katolska kyrkan i en intervju för en katolsk nyhetstjänst. ”Ingen lag kan vara som Bibeln – den måste kunna förändras. Men fram tills nu har vi levt med exakt den lag som en gång gällde i Ottomanska imperiet och därför är vi nöjda att vi nu har fått en lag som bättre undviker sekteristisk fiendskap.”

Fader Greiche sade vidare att katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor fick utse juridiska experter till den kommitté som förberedde den nya lagen, som aktivt har påskyndats av Egyptens president, general el-Sisi, och premiärminister, Ismail. Präster som har verkat i landet under hittillsvarande lagstiftning har påpekat att tidigare måste varje tillstånd för byggande av en kyrka undertecknas av landets president. En präst berättade att han därför fick vänta 21 år innan tillståndet kom. Tidigare kunde också statliga och lokala tjänstemän stoppa kyrkbyggen av ”säkerhetsskäl”. En präst berättade hur de lokala myndigheterna stängde en katolsk kyrka som låg intill en moské efter att de muslimska ledarna klagat på att kyrkans långa söndagsliturgi störde deras böneutrop vid lunch.

Den koptiska katolska kyrkan i Egypten har ungefär 200 000 medlemmar fördelade på 14 stift. Den har själavårdsansvar också för latinska, melkitiska, armeniska, kaldeiska, maronitiska och syriska katoliker i landet. Den mycket större koptiska ortodoxa kyrkan samlar nära 10 procent av Egyptens befolkning på totalt 82,5 miljoner. Men den katolska kyrkan upplever nu ett behov av kyrkbyggnader i nya bostadsområden som växer runt Kairo, Alexandria och andra storstäder. Genom etablerandet av alltfler katolska skolor och sjukhus ser kyrkan hur missionsuppdraget utvidgas.

Catholic Herald, 2016-09-06