Ny nuntie i Sverige

Påven Benedictus XVI har i dag, torsdagen 28 juni, utnämnt ärkebiskop Henryk Józef Nowacki, titulärärkebiskop av Blera, till apostolisk nuntie för de skandinaviska länderna.

Nowacki, född 1946 i Tyskland, har tidigare tjänstgjort som nuntie i Slovakien och Nicaragua.

Red. Signum 2012-06-28