Ny svensk version av mässan godkänd av Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den romerska Gudstjänstkongregationen, som har ansvaret för samordningen av den katolska liturgin på världens alla språk, har nyligen gett sitt godkännande av den nya svenska versionen av mässordningen (Ordo missae), utarbetad av Katolska Liturgiska Nämnden i Stockholms katolska stift. Den nya texten innehåller ändringar främst i de partier som ska läsas av prästen och påverkar således inte den vanlige gudstjänstdeltagaren annat än på ett fåtal ställen, framför allt i trosbekännelsen, som är mer ordagrant översatt än hittills.

Att man skapat en ny svensk textform för gudstjänsten beror dels på att de gamla böckerna inte längre går att få tag på, men främst på att nya principer för liturgiska översättningar gäller inom den katolska kyrkan globalt sedan 2002. I instruktionen Liturgiam authenticam stadgas att översättningarna till folkspråken skall vara mer trogna det latinska originalet än vad som hittills har krävts, detta för att säkra likheten inom den ”latinska riten” (den gudstjänstordning som har latinet som grundspråk) över hela jorden.

Samtidigt har Rom nu även godkänt dels en ny version av Psaltaren för liturgiskt bruk, dels av de fyra evangelierna, samt också av läsningarna för kyrkoårets sön- och helgdagar. Den nya svenska bibeltexten är en överarbetning av Bibel 2000 i riktning mot större trohet mot originalets bildspråk och större hänsyn till den kristna utläggningstraditionen. Således skall det hädanefter heta att ”Ordet blev kött” (tidigare ”Ordet blev människa” Joh 1:14), ”Där är människan” (”Där är mannen”, Joh 19:5), ”De heliga i landet, de härliga, de är min stora glädje” (”Usla är de som hålls heliga i landet, dessa väldiga vill jag inte veta av”, Ps 16:2), ”Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här genom anden ur hans mun”(”… och rymdens här på hans befallning”, Ps 33:6).

Avvikelserna gentemot Bibel 2000 beror på att KLN in enligthet med Liturgiam authenticam har valt en annan möjlig översättning eller en annan läsart av de ofta svårt skadade urtexterna till Gamla testamentet. I de fall där Bibel 2000 lämnat partier oöversatta, eftersom det inte har varit möjligt att finna en odiskutabel läsart eller en begriplig mening, har KLN översatt texten enligt Neo-Vulgata, den version från 1979 som med några senare modifikationer gäller som katolska kyrkans officiella bibelöversättning till latin (och ersätter Hieronymus latinska Vulgata från 300-talet).

Trots dessa varianter förblir Bibel 2000 grundtexten i vår svenska katolska gudstjänst. Denna bibelöversättning har redan en sorts klassikerstatus genom sin höga litterära, stilistiska och vetenskapliga nivå.

Anders Piltz 2010 08 16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den romerska Gudstjänstkongregationen, som har ansvaret för samordningen av den katolska liturgin på världens alla språk, har nyligen gett sitt godkännande av den nya svenska versionen av mässordningen (Ordo missae), utarbetad av Katolska Liturgiska Nämnden i Stockholms katolska stift. Den nya texten innehåller ändringar främst i de partier som ska läsas av prästen och påverkar således inte den vanlige gudstjänstdeltagaren annat än på ett fåtal ställen, framför allt i trosbekännelsen, som är mer ordagrant översatt än hittills.

Att man skapat en ny svensk textform för gudstjänsten beror dels på att de gamla böckerna inte längre går att få tag på, men främst på att nya principer för liturgiska översättningar gäller inom den katolska kyrkan globalt sedan 2002. I instruktionen Liturgiam authenticam stadgas att översättningarna till folkspråken skall vara mer trogna det latinska originalet än vad som hittills har krävts, detta för att säkra likheten inom den ”latinska riten” (den gudstjänstordning som har latinet som grundspråk) över hela jorden.

Samtidigt har Rom nu även godkänt dels en ny version av Psaltaren för liturgiskt bruk, dels av de fyra evangelierna, samt också av läsningarna för kyrkoårets sön- och helgdagar. Den nya svenska bibeltexten är en överarbetning av Bibel 2000 i riktning mot större trohet mot originalets bildspråk och större hänsyn till den kristna utläggningstraditionen. Således skall det hädanefter heta att ”Ordet blev kött” (tidigare ”Ordet blev människa” Joh 1:14), ”Där är människan” (”Där är mannen”, Joh 19:5), ”De heliga i landet, de härliga, de är min stora glädje” (”Usla är de som hålls heliga i landet, dessa väldiga vill jag inte veta av”, Ps 16:2), ”Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här genom anden ur hans mun”(”… och rymdens här på hans befallning”, Ps 33:6).

Avvikelserna gentemot Bibel 2000 beror på att KLN in enligthet med Liturgiam authenticam har valt en annan möjlig översättning eller en annan läsart av de ofta svårt skadade urtexterna till Gamla testamentet. I de fall där Bibel 2000 lämnat partier oöversatta, eftersom det inte har varit möjligt att finna en odiskutabel läsart eller en begriplig mening, har KLN översatt texten enligt Neo-Vulgata, den version från 1979 som med några senare modifikationer gäller som katolska kyrkans officiella bibelöversättning till latin (och ersätter Hieronymus latinska Vulgata från 300-talet).

Trots dessa varianter förblir Bibel 2000 grundtexten i vår svenska katolska gudstjänst. Denna bibelöversättning har redan en sorts klassikerstatus genom sin höga litterära, stilistiska och vetenskapliga nivå.

Anders Piltz 2010 08 16