Nya detaljer i skandalen med jesuitpatern och konstnären Rupnik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I skandalen med den internationellt kände mosaikkonstnären och jesuitpatern Marko Rupnik (68 år) har nya detaljer offentliggjorts. Som den italienska nyhetsbyrå SIR meddelat, bekräftade jesuiternas ordensgeneral Arturo Sosa i onsdags i samtal med journalister att den från Slovenien bördige prästen i minst ett fall ”överskridit gränserna för ett förhållande mellan vuxna”.

Enligt vad nyhetsbyrån AP rapporterar medgav Sosa för journalisterna att Rupnik straffats med exkommunikation [förbud mot att ta emot respektive i en prästs fall förrätta sakramenten, att utöva prästämbetet] på grund av sexuella aktiviteter, då han inom biktens ram givit den kvinna som han själv syndat med avlösning. Enligt katolsk kyrkorätt medför ”avlösning från en medskyldig” automatisk exkommunikation. Sosa förklarade nu att detta straff dock senare har upphävts, då Rupnik ångrat sin gärning och utlovat bättring.

Redan den 2 december bekräftade Jesuitordens ledning i Rom delvis de första rapporterna som florerar på internet om Rupniks sexuella förhållanden med vuxna kvinnor, förhållanden som ligger flera decennier tillbaka i tiden. Den vänsterorienterade internetportalen left.it och den katolsk-konservativa portalen Messainlatino.it ska bland andra ha rapporterat om detta.

Enligt meddelandet från “Jesuitordens provinsövergripande kommuniteter och verksamheter i Rom” av den 2 december inledde Troskongregationen 2021 ett förfarande mot Rupnik. Detta ska dock ha avbrutits på grund av att gärningarna omfattas av preskription, eftersom inga minderåriga deltagit i dessa. Men orden har dock förbjudit honom att i fortsättningen höra bikt och att leda andliga övningar.

Det är oklart när Rupnik exkommunicerades. Det är hittills heller inte känt när och av vem som den drogs tillbaka.

Enligt ett meddelande från Vatikanens presstjänst den 3 januari 2022 hade påven tagit emot sin medbroder samma dag i en audiens. Ingenting sades om vad samtalet handlat om.

Rupnik var i början av 1990-talet ledare för en andlig gemenskap av kvinnor i Slovenien. När osedvanligt många kvinnor lämnade gemenskapen under oklara omständigheter, skedde en första undersökning av händelserna där.

Rupnik har utformat kapell och kyrkor i flera länder med mosaiker. Ett av hans mest kända verk är kapellet Redemptoris Mater i Vatikanens palats. För närvarande arbetar Rupniks verkstad med utformandet av fasaden till katedralen i Aparecida i Brasilien.

Kathpress 2022-12-15

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I skandalen med den internationellt kände mosaikkonstnären och jesuitpatern Marko Rupnik (68 år) har nya detaljer offentliggjorts. Som den italienska nyhetsbyrå SIR meddelat, bekräftade jesuiternas ordensgeneral Arturo Sosa i onsdags i samtal med journalister att den från Slovenien bördige prästen i minst ett fall ”överskridit gränserna för ett förhållande mellan vuxna”.

Enligt vad nyhetsbyrån AP rapporterar medgav Sosa för journalisterna att Rupnik straffats med exkommunikation [förbud mot att ta emot respektive i en prästs fall förrätta sakramenten, att utöva prästämbetet] på grund av sexuella aktiviteter, då han inom biktens ram givit den kvinna som han själv syndat med avlösning. Enligt katolsk kyrkorätt medför ”avlösning från en medskyldig” automatisk exkommunikation. Sosa förklarade nu att detta straff dock senare har upphävts, då Rupnik ångrat sin gärning och utlovat bättring.

Redan den 2 december bekräftade Jesuitordens ledning i Rom delvis de första rapporterna som florerar på internet om Rupniks sexuella förhållanden med vuxna kvinnor, förhållanden som ligger flera decennier tillbaka i tiden. Den vänsterorienterade internetportalen left.it och den katolsk-konservativa portalen Messainlatino.it ska bland andra ha rapporterat om detta.

Enligt meddelandet från “Jesuitordens provinsövergripande kommuniteter och verksamheter i Rom” av den 2 december inledde Troskongregationen 2021 ett förfarande mot Rupnik. Detta ska dock ha avbrutits på grund av att gärningarna omfattas av preskription, eftersom inga minderåriga deltagit i dessa. Men orden har dock förbjudit honom att i fortsättningen höra bikt och att leda andliga övningar.

Det är oklart när Rupnik exkommunicerades. Det är hittills heller inte känt när och av vem som den drogs tillbaka.

Enligt ett meddelande från Vatikanens presstjänst den 3 januari 2022 hade påven tagit emot sin medbroder samma dag i en audiens. Ingenting sades om vad samtalet handlat om.

Rupnik var i början av 1990-talet ledare för en andlig gemenskap av kvinnor i Slovenien. När osedvanligt många kvinnor lämnade gemenskapen under oklara omständigheter, skedde en första undersökning av händelserna där.

Rupnik har utformat kapell och kyrkor i flera länder med mosaiker. Ett av hans mest kända verk är kapellet Redemptoris Mater i Vatikanens palats. För närvarande arbetar Rupniks verkstad med utformandet av fasaden till katedralen i Aparecida i Brasilien.

Kathpress 2022-12-15

Detta är en nyhetstext.