Nya regler i brittiska skolor: ”kränkande” att kalla flickor för flickor

Ledande brittiska privatskolor för flickor har blivit tillsagda att inte längre använda begreppen ”flickor” eller ”unga damer” eftersom det kan kränka elever som ifrågasätter sin könsidentitet. Dessutom ska alla separerade herr- och damtoaletter (för personal och besökare) göras om till könsneutrala toaletter. Det är några av de nya riktlinjer som brittiska Girls’ Schools Association, som representerar skolledningarna vid landets privata skolor, har utfärdat till sina medlemsskolor, uppgav brittiska The Times på måndagen.

Lärare uppmanas att använda könsneutrala begrepp som ”elever” eller ”studenter” vid exempelvis samlingar, där man tidigare sagt ”flickor, nu börjar lektionen”, sade Caroline Jordan som är ordförande i skolledningsorganisationen som en förklaring till de nya reglerna: ”Varje år känner jag att det är alltfler unga människor som ifrågasätter sin könsidentitet. Jag vill därför inte att någon ska tro att flick- eller pojkskolor har någon fast föreställning om vad som är en flicka och vad som är en pojke.”

Frågan om könsneutrala toaletter på skolor, som en konsekvens av genusideologins politiska framgångar, har under våren varit mycket omdiskuterad i USA. Obama-adminstrationen har utfärdat nya federala regler för transgender-frågor vid offentliga skolor. Där krävs bland annat att elever som identifierar sig som transsexuella ska ha rätt att använda toaletter, omklädningsrum och duschrum som stämmer överens med deras upplevda könsidentitet. Det betyder alltså att pojkar som känner sig som flickor kan duscha och byta om i flickornas omklädningsrum på skolan.

Frågan har bland annat involverat USA:s katolska biskopar som hänvisar till påven Franciskus tydliga ställningstaganden mot genusideologi, senast i hans apostoliska skrivelse Amoris laetitia, och menar att den typ av separering av det biologiska och sociokulturella könsbegreppet som de nya reglerna uppmuntrar, innebär en förvirring om vem människan är. Ytterst kan detta leda till att respekten för människans värdighet, tvärtemot intentionerna, ifrågasätts, eftersom denna blir avhängig egenkonstruerade föreställningar, har biskoparna bland annat framhållit.

I början av juni rapporterades att en regional chef inom den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU, som länge varit förespråkare för genusideologiska regleringar av det slag som Obama-administrationen nu infört för skolorna, avgick i protest efter att hennes egna döttrar hade upplevt stort obehag av att tvingas dela offentligt badrum med tre stycken mörkröstade ”självidentifierade kvinnor” på över 1,80 i staden Oakland i delstaten Kalifornien. Den avgående chefen menade att det finns en konflikt mellan kvinnors rättigheter och politiskt motiverade så kallade transgender-rättigheter vilken nu accentueras genom politiska regler om att avskaffa könsseparerade toaletter i offentligheten.

The Times, 2016-06-20

Artikeln i dess helhet via denna länk

Se också nyheter om de amerikanska biskoparnas ställningstagande i debatten om genusideologin kopplad till nya regler för badrum i skolor i USA, via denna länk

liksom nyheten om den avgående chefen i ACLU, via denna länk