Nytt dokument om universell etik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den internationella Teologkommissionen, som består av ett antal internationellt renommerade teologer och som fungerar som rådgivningsorgan till Troskongregationen i Rom, har nyligen färdigställt ett dokument om en naturrättsligt grundad universell etik. Dokumentet bär titeln På spaning efter en universell etik och finns än så länge bara på franska och italienska.

I Teologkommissionens nya dokument betonas hur viktigt det är att ha en etik som är objektiv och universellt giltig, och som inte låter sig manipuleras av politiska och massmediala påtryckningar. I en intervju har en av kommissionens medlemmar, dominikanen Serge Thomas Bonino, förklarat att ”det gäller att vaska fram de värden som är giltiga inte endast inom ramen för någon viss bestämd kultur, social grupp eller religion.”

Bland de teman som behandlas i dokumentet återfinns frågor rörande förhållandet mellan etiska överväganden å ena sidan och ekonomiska, rättsliga och politiska faktorer å andra sidan. I dokumentet heter det: ”I enlighet med naturrätten är både enskilda människor och mänskliga gemenskaper kapabla att i ljuset av förnuftet urskilja de grundläggande riktlinjer för mänskligt handlande som står i överenstämmelse med den mänskliga naturen och att formulera dessa riktlinjer på ett korrekt sätt. Dessa riktlinjer är giltiga både inom moralens, rättens och politiskens områden.” Dokumentets sista kapitel kompletterar de föregående naturrättsliga resonemangen med att visa på Jesus Kristus som trons ledstjärna för mänskligt handlande.
Ulf Jonsson 2009-06-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den internationella Teologkommissionen, som består av ett antal internationellt renommerade teologer och som fungerar som rådgivningsorgan till Troskongregationen i Rom, har nyligen färdigställt ett dokument om en naturrättsligt grundad universell etik. Dokumentet bär titeln På spaning efter en universell etik och finns än så länge bara på franska och italienska.

I Teologkommissionens nya dokument betonas hur viktigt det är att ha en etik som är objektiv och universellt giltig, och som inte låter sig manipuleras av politiska och massmediala påtryckningar. I en intervju har en av kommissionens medlemmar, dominikanen Serge Thomas Bonino, förklarat att ”det gäller att vaska fram de värden som är giltiga inte endast inom ramen för någon viss bestämd kultur, social grupp eller religion.”

Bland de teman som behandlas i dokumentet återfinns frågor rörande förhållandet mellan etiska överväganden å ena sidan och ekonomiska, rättsliga och politiska faktorer å andra sidan. I dokumentet heter det: ”I enlighet med naturrätten är både enskilda människor och mänskliga gemenskaper kapabla att i ljuset av förnuftet urskilja de grundläggande riktlinjer för mänskligt handlande som står i överenstämmelse med den mänskliga naturen och att formulera dessa riktlinjer på ett korrekt sätt. Dessa riktlinjer är giltiga både inom moralens, rättens och politiskens områden.” Dokumentets sista kapitel kompletterar de föregående naturrättsliga resonemangen med att visa på Jesus Kristus som trons ledstjärna för mänskligt handlande.
Ulf Jonsson 2009-06-16