Nytt försök att hålla panortodoxt koncilium

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett uppehåll på mer än 20 år återupptas nu försöken att anordna ett gemensamt koncilium för alla ortodoxa kyrkor, ett så kallat panortodoxt koncilium. Det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel har bjudit in till en förberedande panortodox konferens i Chambesy i Schweiz den 6:e till 13:e juni i år.

Förberedelserna för ett panortodoxt koncilium påbörjades på 70-talet, men avbröts sedan under 90-talet. Den tredje, och hittills senaste, förberedande konferensen ägde rum i Chambesy, utanför Geneve, 1986.

Orsaken till det långa avbrottet i försöken att förbereda ett panortodoxt koncilium ligger främst i en konflikt mellan patriarkaten i Konstantinopel och Moskva rörande den jurisdiktionella tillhörigheten av de ortodoxa kyrkorna i Estland, Ukraina och ett antal f.d. Sovjetrepubliker. Men vid ett möte för ortodoxa kyrkoledare i Istanbul i oktober 2008 kunnde denna knut lösas upp och därmed skapades förutsättningar för ett fortsatt förberande arbete på ett panortodoxt koncilium. Tanken är att ett sådant koncilium ska  bereda vägen för ett ”aggoirnamento” eller en förnyelse av det kyrkliga livet i den ortodoxa kristenheten, ungefär som Andra Vatikankonciliet blev för den katolska kyrkan.

Ett av de svåraste problem som ett sådant koncilium får lov att ta sig an gäller organisationen och stiftsindelningen av det kyrkliga livet i diasporan runt om i världen.
KATHPRESS 2009-05-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett uppehåll på mer än 20 år återupptas nu försöken att anordna ett gemensamt koncilium för alla ortodoxa kyrkor, ett så kallat panortodoxt koncilium. Det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel har bjudit in till en förberedande panortodox konferens i Chambesy i Schweiz den 6:e till 13:e juni i år.

Förberedelserna för ett panortodoxt koncilium påbörjades på 70-talet, men avbröts sedan under 90-talet. Den tredje, och hittills senaste, förberedande konferensen ägde rum i Chambesy, utanför Geneve, 1986.

Orsaken till det långa avbrottet i försöken att förbereda ett panortodoxt koncilium ligger främst i en konflikt mellan patriarkaten i Konstantinopel och Moskva rörande den jurisdiktionella tillhörigheten av de ortodoxa kyrkorna i Estland, Ukraina och ett antal f.d. Sovjetrepubliker. Men vid ett möte för ortodoxa kyrkoledare i Istanbul i oktober 2008 kunnde denna knut lösas upp och därmed skapades förutsättningar för ett fortsatt förberande arbete på ett panortodoxt koncilium. Tanken är att ett sådant koncilium ska  bereda vägen för ett ”aggoirnamento” eller en förnyelse av det kyrkliga livet i den ortodoxa kristenheten, ungefär som Andra Vatikankonciliet blev för den katolska kyrkan.

Ett av de svåraste problem som ett sådant koncilium får lov att ta sig an gäller organisationen och stiftsindelningen av det kyrkliga livet i diasporan runt om i världen.
KATHPRESS 2009-05-27