Obama tackade påven för Kubaöverenskommelsen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en nationell TV-utsändning på onsdagen tackade USA:s president Barack Obama påven Franciskus för den hjälp denne gett för att underlätta inledningen av normaliseringen av relationerna mellan USA och Kuba. Obama sade att påven skrivit personliga brev till både honom och Kubas president, Raúl Castro, och uppmanat dem att försöka finna ett sätt att frige den amerikanske medborgaren Alan Gross [bilden]. ”Hans helighet, påven Franciskus, sände en personlig vädjan till mig och till den kubanske presidenten Raúl Castro och uppmanade oss att lösa fallet. Alan Gross.”

Längre fram i sitt tal tackade Obama påven för dennes föredöme: ”Jag skulle särskilt vilja tacka påven Franciskus, vars moraliska exempel visar att vi måste arbeta för världen sådan den borde vara, istället för att bara acceptera den som den är.”

Gross, en underleverantör för USA:s myndighet för internationell utveckling, fängslades 2009 på Kuba, anklagad för att ha fört in teknisk utrustning till landet utan vederbörligt tillstånd. Som ett led i det nya närmandet mellan USA och Kuba tilläts han återvända till USA på onsdagen. Obamaadministrationen kungjorde tidigare på onsdagen att den var i färd med att revidera USA:s politik mot Kuba och ”omedelbart” skulle inleda diskussioner angående upprättandet av diplomatiska förbindelser med landet, som bröts 1961.

Statssekretariatet i Vatikanen uttalade efter Obamas tal på onsdagen sina ”varma gratulationer för det historiska beslut som tagits av regeringarna i USA och Kuba om upprättandet av diplomatiska förbindelser, i syfte att övervinna de svårigheter som präglat historien i decennier, vilket ligger i båda folkens intresse”. I uttalandet hette det vidare att Franciskus skrivit brev till både Obama och Castro [bilden] och bett dem lösa humanitära frågor av gemensamt intresse, inklusive situationen för vissa fängslade individer, i syfte att inleda en ny fas i relationerna mellan de två parterna. ”Heliga stolen tog emot delegationer från båda länderna i Vatikanen i oktober och erbjöd dem sina tjänster för att underlätta en konstruktiv dialog i känsliga ärenden, som kunde resultera i lösningar acceptable för båda parter”, hette det vidare. ”Heliga stolen kommer fortsättningsvis att erbjuda sitt stöd i initiativ som båda länder kommer att ta för att stärka sina bilaterala relationer och främja medborgarnas bästa i båda länderna”, slöt uttalandet.

Medan Obamaadministrationen inte ännu planerar att lyfta det långvariga ekonomiska embargot mot Kuba, som kräver ett beslut av kongressen, planerar den att öppna en ambassad i Kubas huvudstad Havanna. ”De gångna femtio åren har visat att isolering inte fungerat”, sade Obama, ”varför det nu är dags för en annan inriktning”.

Fastän det förblir okänt exakt hur Franciskus närmat sig Obama är det möjligt att de båda talade om Kuba under presidentens besök i Vatikanen i mars. Fastän Franciskus, som ju kommer från Argentina, är den första påven från den amerikanska kontinenten, så är det inte första gånger det förekommer samverkan mellan Vatikanen och USA. Man vet att påven Johannes Paulus II och president Ronald Reagan korresponderade flera gånger under 1980-talet, särskilt rörande det dåförtiden kommunistiska Polen, Johannes Paulus II:s fosterland.

National Catholic Reporter 2014-12-17

Påven emeritus Benedictus XVI kan också anses ha medverkat till händelseutveckling. Ur Signums artikelarkiv rekommenderas Ulla Gudmundsons artikel ”Guds man i Havanna – Påven Benedictus besöker Kuba”, Signum nr 3/2012, via denna länk här

Läs också Dominik Terstriep, ”Kubas revolution – pianokonsert för en sträng”, Signum nr 3/2013, via denna länk här

Christian Frevel, ”Kuba efter Fidel Castro”, Signum nr 5/2008, via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en nationell TV-utsändning på onsdagen tackade USA:s president Barack Obama påven Franciskus för den hjälp denne gett för att underlätta inledningen av normaliseringen av relationerna mellan USA och Kuba. Obama sade att påven skrivit personliga brev till både honom och Kubas president, Raúl Castro, och uppmanat dem att försöka finna ett sätt att frige den amerikanske medborgaren Alan Gross [bilden]. ”Hans helighet, påven Franciskus, sände en personlig vädjan till mig och till den kubanske presidenten Raúl Castro och uppmanade oss att lösa fallet. Alan Gross.”

Längre fram i sitt tal tackade Obama påven för dennes föredöme: ”Jag skulle särskilt vilja tacka påven Franciskus, vars moraliska exempel visar att vi måste arbeta för världen sådan den borde vara, istället för att bara acceptera den som den är.”

Gross, en underleverantör för USA:s myndighet för internationell utveckling, fängslades 2009 på Kuba, anklagad för att ha fört in teknisk utrustning till landet utan vederbörligt tillstånd. Som ett led i det nya närmandet mellan USA och Kuba tilläts han återvända till USA på onsdagen. Obamaadministrationen kungjorde tidigare på onsdagen att den var i färd med att revidera USA:s politik mot Kuba och ”omedelbart” skulle inleda diskussioner angående upprättandet av diplomatiska förbindelser med landet, som bröts 1961.

Statssekretariatet i Vatikanen uttalade efter Obamas tal på onsdagen sina ”varma gratulationer för det historiska beslut som tagits av regeringarna i USA och Kuba om upprättandet av diplomatiska förbindelser, i syfte att övervinna de svårigheter som präglat historien i decennier, vilket ligger i båda folkens intresse”. I uttalandet hette det vidare att Franciskus skrivit brev till både Obama och Castro [bilden] och bett dem lösa humanitära frågor av gemensamt intresse, inklusive situationen för vissa fängslade individer, i syfte att inleda en ny fas i relationerna mellan de två parterna. ”Heliga stolen tog emot delegationer från båda länderna i Vatikanen i oktober och erbjöd dem sina tjänster för att underlätta en konstruktiv dialog i känsliga ärenden, som kunde resultera i lösningar acceptable för båda parter”, hette det vidare. ”Heliga stolen kommer fortsättningsvis att erbjuda sitt stöd i initiativ som båda länder kommer att ta för att stärka sina bilaterala relationer och främja medborgarnas bästa i båda länderna”, slöt uttalandet.

Medan Obamaadministrationen inte ännu planerar att lyfta det långvariga ekonomiska embargot mot Kuba, som kräver ett beslut av kongressen, planerar den att öppna en ambassad i Kubas huvudstad Havanna. ”De gångna femtio åren har visat att isolering inte fungerat”, sade Obama, ”varför det nu är dags för en annan inriktning”.

Fastän det förblir okänt exakt hur Franciskus närmat sig Obama är det möjligt att de båda talade om Kuba under presidentens besök i Vatikanen i mars. Fastän Franciskus, som ju kommer från Argentina, är den första påven från den amerikanska kontinenten, så är det inte första gånger det förekommer samverkan mellan Vatikanen och USA. Man vet att påven Johannes Paulus II och president Ronald Reagan korresponderade flera gånger under 1980-talet, särskilt rörande det dåförtiden kommunistiska Polen, Johannes Paulus II:s fosterland.

National Catholic Reporter 2014-12-17

Påven emeritus Benedictus XVI kan också anses ha medverkat till händelseutveckling. Ur Signums artikelarkiv rekommenderas Ulla Gudmundsons artikel ”Guds man i Havanna – Påven Benedictus besöker Kuba”, Signum nr 3/2012, via denna länk här

Läs också Dominik Terstriep, ”Kubas revolution – pianokonsert för en sträng”, Signum nr 3/2013, via denna länk här

Christian Frevel, ”Kuba efter Fidel Castro”, Signum nr 5/2008, via denna länk här