Oenighet ifråga om skilsmässa och omgifte

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopssynoden är uppenbart oense om hur den katolska kyrkan skall förhålla sig till frånskilda och omgifta. Vissa talare har starkt framhävt evangeliets utsagor om äktenskapets oupplöslighet: av trohet mot kyrkans lära är det inte möjligt att tillåta frånskilda och omgifta att ta emot kommunionen. Andra har talat om att man borde se till de särskilda omständigheterna och visa större barmhärtighet utan att angripa läran om äktenskapets oupplöslighet.

Enligt kyrkans lära lever frånskilda och omgifta i synd och kan därför inte få del av eukaristin. Vilket ”läger” som har majoriteten kan man ännu inte yttra sig, enligt Vatikanens talesperson Federico Lombardi: ”Synoden är gemensamt på väg”, säger han. Också många talare har betonat att man inte kan moralist fördöma människor som ofta lider under sin situation.

Skepsis gentemot den ortodoxa regleringen

Kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i det påvliga rådet för lagtexter, har i ett uttalande för pressen visat sig skeptisk gentemot de ortodoxa kyrkornas praxis att erkänna och välsigna civilt ingångna omgiften. Detta menar han är oförenligt med den katolska kyrkorätten. ”Endast det första äktenskapet är verkligt sant”, säger han. Också i de ortodoxa kyrkorna gäller endast det första äktenskapet som ett giltigt sakrament, men man kan ändå högtidligt välsigna ett omgifte. Coccopalmerio utesluter inte att man göra undantag i eukaristiförbudet i vissa fall men har inte sagt vilka kriterier som i så fall skall tas hänsyn till.

Förenkling av annulleringar

Som Lombardi har meddelat finns det i synoden en stor enighet om att förkorta och förenkla förfarandet vid annullering av äktenskap. Att man snabbare förklarar ett äktenskaps ogiltighet betyder dock inte någon ”skilsmässa på katolskt vis”.

Man är också ense om att avvisa samkönade äktenskap. ”För hela den mänskliga kulturen är ett bröllop endast tänkbart mellan en man och en kvinna”, betonade Coccopalmerio. Han uttalade sig också mot en välsignelse av homosexuella par. Många talare förespråkade däremot ett ”pastoralt lyssnande” både för frånskilda och omgifta och för homosexuella. Också dem måste kyrkan möta med respekt för deras mänskliga värdighet.

Kathpress 2014-10-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopssynoden är uppenbart oense om hur den katolska kyrkan skall förhålla sig till frånskilda och omgifta. Vissa talare har starkt framhävt evangeliets utsagor om äktenskapets oupplöslighet: av trohet mot kyrkans lära är det inte möjligt att tillåta frånskilda och omgifta att ta emot kommunionen. Andra har talat om att man borde se till de särskilda omständigheterna och visa större barmhärtighet utan att angripa läran om äktenskapets oupplöslighet.

Enligt kyrkans lära lever frånskilda och omgifta i synd och kan därför inte få del av eukaristin. Vilket ”läger” som har majoriteten kan man ännu inte yttra sig, enligt Vatikanens talesperson Federico Lombardi: ”Synoden är gemensamt på väg”, säger han. Också många talare har betonat att man inte kan moralist fördöma människor som ofta lider under sin situation.

Skepsis gentemot den ortodoxa regleringen

Kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i det påvliga rådet för lagtexter, har i ett uttalande för pressen visat sig skeptisk gentemot de ortodoxa kyrkornas praxis att erkänna och välsigna civilt ingångna omgiften. Detta menar han är oförenligt med den katolska kyrkorätten. ”Endast det första äktenskapet är verkligt sant”, säger han. Också i de ortodoxa kyrkorna gäller endast det första äktenskapet som ett giltigt sakrament, men man kan ändå högtidligt välsigna ett omgifte. Coccopalmerio utesluter inte att man göra undantag i eukaristiförbudet i vissa fall men har inte sagt vilka kriterier som i så fall skall tas hänsyn till.

Förenkling av annulleringar

Som Lombardi har meddelat finns det i synoden en stor enighet om att förkorta och förenkla förfarandet vid annullering av äktenskap. Att man snabbare förklarar ett äktenskaps ogiltighet betyder dock inte någon ”skilsmässa på katolskt vis”.

Man är också ense om att avvisa samkönade äktenskap. ”För hela den mänskliga kulturen är ett bröllop endast tänkbart mellan en man och en kvinna”, betonade Coccopalmerio. Han uttalade sig också mot en välsignelse av homosexuella par. Många talare förespråkade däremot ett ”pastoralt lyssnande” både för frånskilda och omgifta och för homosexuella. Också dem måste kyrkan möta med respekt för deras mänskliga värdighet.

Kathpress 2014-10-09