Ökat antal prästvigningar i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Antalet nya präster i USA väntas tydligt öka detta år: med 595 katolska prästvigningar ligger det väntade antalet 25 procent över fjolåret, då 477 män mottog sakramentet, informerade biskopskonferensen i USA i en utsändning om en statistisk nyhet från centrum för forskning om apostolat [uppdrag, verksamhet, övers. anm.] vid Georgetown University, Washington D.C.

År 2013 skedde 497 prästvigningar. Biskopskonferensens klerusansvarige, Michael F. Burbridge, betecknade resultatet som hoppingivande.

Genomsnittsåldern för prästkandidater i USA är för närvarande 34 år, varvid var fjärde är född utanför USA – framför allt i Colombia, Filippinerna, Nigeria, Polen och Vietnam. Från i genomsnitt 17 års ålder hade de blivande prästerna uppgivit att de övervägt sin livsbana, varvid sju av tio uppmuntrats av sin kyrkoherde – på annan plats kommer vänner, församlingsmedlemmar och mödrar. Innan man går in i en orden bekantar man sig under sju år med den aktuella gemenskapen, enligt vad statistiken uppger.

Med 84 procent kommer den övervägande majoriteten av de nya prästerna i USA från katolska hem, 51 procent gick som barn i en katolsk skola och 37 procent uppger att de var släkt med en präst eller ordensmedlem. 70 procent sade att de före inträdet i seminariet regelbundet hade bett rosenkransen och deltagit i eukaristisk tillbedjan. Sju procent hade döpts först efter barnaåldern.

Att problemet med skuldsättning bland studenter i USA även gäller seminarister, blev tydligt genom studien. Var fjärde hade före inträdet i seminariet en studieskuld på i genomsnitt 22 500 dollar. Enligt biskopskonferensen måste i framtiden mera uppmärksamhet ägnas återbetalningen av skulder.

Kathpress 2015-04-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Antalet nya präster i USA väntas tydligt öka detta år: med 595 katolska prästvigningar ligger det väntade antalet 25 procent över fjolåret, då 477 män mottog sakramentet, informerade biskopskonferensen i USA i en utsändning om en statistisk nyhet från centrum för forskning om apostolat [uppdrag, verksamhet, övers. anm.] vid Georgetown University, Washington D.C.

År 2013 skedde 497 prästvigningar. Biskopskonferensens klerusansvarige, Michael F. Burbridge, betecknade resultatet som hoppingivande.

Genomsnittsåldern för prästkandidater i USA är för närvarande 34 år, varvid var fjärde är född utanför USA – framför allt i Colombia, Filippinerna, Nigeria, Polen och Vietnam. Från i genomsnitt 17 års ålder hade de blivande prästerna uppgivit att de övervägt sin livsbana, varvid sju av tio uppmuntrats av sin kyrkoherde – på annan plats kommer vänner, församlingsmedlemmar och mödrar. Innan man går in i en orden bekantar man sig under sju år med den aktuella gemenskapen, enligt vad statistiken uppger.

Med 84 procent kommer den övervägande majoriteten av de nya prästerna i USA från katolska hem, 51 procent gick som barn i en katolsk skola och 37 procent uppger att de var släkt med en präst eller ordensmedlem. 70 procent sade att de före inträdet i seminariet regelbundet hade bett rosenkransen och deltagit i eukaristisk tillbedjan. Sju procent hade döpts först efter barnaåldern.

Att problemet med skuldsättning bland studenter i USA även gäller seminarister, blev tydligt genom studien. Var fjärde hade före inträdet i seminariet en studieskuld på i genomsnitt 22 500 dollar. Enligt biskopskonferensen måste i framtiden mera uppmärksamhet ägnas återbetalningen av skulder.

Kathpress 2015-04-10