Oluf Elling: Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter

Av P. H. Perch

Recension av Oluf Ellings Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1931 (89 Sider).

Der er kommet en lille smukt udstyret Bog med Titlen: Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter ved Oluf Elling.

Det er den Slags Bøger, som bringer en Anmelder i Forlegenhed, hvorledes Sagen bedst skal gribes an. Skal man paa én Gang læse dem alle 365 – for saa mange er de – een til hver Dag i Aaret? I saa Fald bliver man tilsidst lidt irriteret, som en der har sat sig til Bords og faar lutter Desserter – eller om man vil – Aperitifer. Eller skal man hver Dag nyde een, som man tager Piller? Saa bliver man jo aldrig færdig. Saa bliver man springe hist og her for at prøve, om Udvalget er foretaget med Takt og Skønsomhed? Denne sidste Metode er vel den rimeligste og derfor anvendt her, og jeg kommer da til det Resultat, at der er valgt med Smag og stor Begejstring. Alligevel undgaas det ikke, at lndtrykket bliver noget ensformigt. Som af Fotografier, taget i altfor skarpt Sollys; de virker haarde, lidt trættende for Øjet, hvor smukke end Motiverne er. Man kan ogsaa kalde Tankerne en Hob Diamanter, for det funkler mange Steder med skønne Straaler, men da Indfatningen savnes, ved man ikke rigtig, hvad man skal stille op med dem. Skaffe dem en Indfatning? Men det vil jo sige, at man skal slaa Stederne efter og læse dem i Sammanhængen. Det kan den lille Bog vel især give Stødet til, uden at jeg derfor vil benægte at en og anden – mulig mange – ogsaa ellers vil kunne have Glæde af Bogen.

Jeg selv er lidt vantro, men hvad siger ikke den treogtyvende Tanke i Maaneden April: »Vantro er Udfryk for en Sjælsforfatning, ikke Resultatet af et Tankearbejde!»